Skip to main content

Duitse telemediawet (TMG)

Sinds 2007 omvat de DuitseTelemediawet (TMG) alle wetten met betrekking tot zogenoemde telemedia in Duitsland. Telemedia omvat alle elektronische informatie- en communicatiediensten die niet onder het Interstatelijk Omroepverdrag of de Telecommunicatiewet vallen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld onlinewinkels, veilingplatforms, webmaildiensten, chatdiensten, blogs, online-informatiediensten (bijvoorbeeld over het weer of evenementen) en andere diensten die op het internet worden aangeboden.

Welke voorschriften bevat de Telemediawet?

De aanbieder is niet aansprakelijk voor berichten die hij alleen doorstuurt of voor derden opslaat. Hij moet de berichten lezen of ze controleren.
De naam van de contactpersoon en het volledige adres moeten worden vermeld. In het geval van commerciële activiteiten moeten ook het belastingnummer en het betrokken belastingkantoor worden vermeld.
Wanneer commerciële communicatie langs elektronische weg wordt verzonden, moeten de afzender en het reclamekarakter van het bericht in de kopregel en onderwerpregel herkenbaar zijn. Reclame-e-mails moeten dus als zodanig herkenbaar zijn, zelfs voordat zij worden geopend. Sweepstakes met een reclamekarakter en prijsvragen moeten als zodanig herkenbaar zijn.
In individuele gevallen, bijvoorbeeld in geval van strafrechtelijke vervolging, moeten websitebeheerders persoonsgegevens zoals naam, adres of persoonlijke gebruikers-ID bekendmaken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud