Skip to main content

DAGMAR-Formel

De DAGMAR-Formel is een term uit de reclame. Het duidt een concept aan waarmee reclamemedia volgens bepaalde criteria worden ontworpen. Het werd in 1967 ontwikkeld door de Amerikaanse reclame-expert Russel H. Colley.

Acroniem voor meer reclame-effectiviteit

DAGMAR is een combinatie van de eerste letters van:

  • De definitie van
  • Reclame
  • Doelstellingen
  • (voor)
  • Gemeten
  • Reclame
  • Resultaten

De naam is de titel van het boek waarin Colley zijn toenmalige bevindingen samenvatte.

Theorie van de reclame

Debasis van DAGMAR-Formel is de veronderstelling dat bij reclame niet alleen economische efficiëntie van belang is. Communicatie is de essentiële factor voor de doeltreffendheid en dus het succes van reclamemaatregelen. De theorie stelt verder dat er communicatieve fasen zijn die de adressaat van de reclame achtereenvolgens uitvoert.

Fasen van doeltreffendheid van de reclame bij de adressaat

Reclame beïnvloedt het bewustzijn van de ontvangers ervan. Dit begint met het contact waarmee het reclamemedium de aandacht van de ontvanger moet trekken. De tweede fase is de ontvangst van de reclameboodschap door de geadresseerde. Het begrip van de reclameboodschap is belangrijk, aangezien dit de basis is voor de doeltreffendheid ervan. Retentie bepaalt de duurzaamheid van de boodschappen. Attitude betekent bijvoorbeeld of de geadresseerde een reclameboodschap als sympathiek ervaart.

De DAGMAR-Formel concurreert met de formule AIDA, die bekender is maar niet zo nauwkeurig werkt.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud