Skip to main content

Data Crunching

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Big data leveren veel waardevolle informatie op voor marketing en wetenschappelijke disciplines. Data Crunching is de eerste stap in de verwerking en analyse van Big Data.

Wat betekent Data Crunching?

Data Crunching verwijst naar de voorbereiding van grote hoeveelheden gegevens voor geautomatiseerde verwerking en analyse. De term “crunching” komt uit het Engels en betekent “verpletteren” of “bijten”. Dit betekent dat grote hoeveelheden informatie op zodanige wijze worden voorbereid dat zij in de daaropvolgende verwerkings- en analysestappen sneller kunnen worden verwerkt.

Omvangrijke data

Foto door ev op Unsplash

Waar en waarvoor wordt Data Crunching gebruikt?

Gegevensvoorbereiding wordt gebruikt in alle wetenschappelijke en technische disciplines waar belangrijke informatie en inzichten moeten worden geëxtraheerd uit grote hoeveelheden gegevens en informatie.

Info

Deze omvatten bijvoorbeeld scheikunde en natuurkunde, financiën, geneeskunde en biologie, en webanalyse.

De Data Crunchings methode wordt gebruikt voor:

  • de verdere verwerking van geërfde gegevens
  • de omzetting van gegevens in een ander formaat
  • de foutencultuur in gegevensverzamelingen
  • de extractie van ruwe gegevens voor latere analyse.

Data Crunching moet ervoor zorgen dat de voorbereide gegevens met speciale analyse-instrumenten kunnen worden verwerkt. Daartoe worden de programma-sequenties tijdens het kraken zo nodig herhaald, totdat het resultaat correcte gegevensreeksen zonder fouten zijn, die zonder problemen verder kunnen worden verwerkt of het juiste formaat hebben om in een ander systeem te worden geï mporteerd.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud