Skip to main content

Data Hub-activiteit

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat is Data Hub Activiteit?

Data Hub Activity is een rapport in Google Analytics en bevat gegevens over hoe en waar inhoud werd gedeeld en becommentarieerd op sociale netwerken. De gegevens zijn beperkt tot de sociale netwerken die partner zijn van Google Analytics .

Info

Twitter, LinkedIn en Facebook vallen hier niet onder.

Welke informatie over sociale media bevat het Data Hub Activity Report?

  • Het bekijken van de sociale netwerken via welke de inhoud werd gedeeld,
  • Aanduiding van URL’s die zijn gedeeld of waarop commentaar is gegeven,
  • Informatie over hoe en waar inhoud werd gedeeld of becommentarieerd,
  • Aandeel van de bijdrage van sociale media aan Conversions
  • Gebruikersstroom: Welke interacties volgden elkaar op?
  • Gebruikersgesprekken: Hoe praten gebruikers over uw website?

Het rapport kan worden gefilterd op sociale netwerken.

Hoe evalueer je het Data Hub Activity rapport?

Een evaluatie isalleen mogelijk voor gegevens van de datahubpartners van Google . Zo kon je in het rapport bijvoorbeeld zien welke commentaren op een pagina werden geschreven in Google Groups, wie een webpagina als favoriet toevoegde in Reddit of een pagina archiveerde in Pocket om die later te lezen.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud