Skip to main content

Data Leagage Prevention

Wat is Data Leagage Prevention (DLP)?

Data Leagage Prevention (DLP) beschrijft een strategie om ervoor te zorgen dat eindgebruikers geen vertrouwelijke of kritieke informatie verzenden naar ontvangers buiten een bedrijfsnetwerk. De term wordt ook gebruikt om softwareproducten aan te duiden waarmee een netwerkbeheerder kan controleren welke gegevens eindgebruikers kunnen verzenden.

Hoe werkt preventie van gegevenslekken?

Softwareproducten ter voorkoming van gegevenslekken maken gebruik van bedrijfsregels om vertrouwelijke en kritieke informatie te classificeren en te beschermen, zodat onbevoegde eindgebruikers niet per ongeluk of met kwade opzet gegevens kunnen delen waarvan de openbaarmaking het bedrijf in gevaar zou kunnen brengen. Als een werknemer bijvoorbeeld een zakelijke e-mail buiten het bedrijfsdomein probeert door te sturen of een bedrijfsbestand probeert te uploaden naar een Cloud-opslagdienst voor consumenten, zoals Dropbox, zal de werknemer de toestemming worden geweigerd.

Belang

De invoering van DLP wordt gestimuleerd door Bedreigingen van binnenuit en strengere privacy wetten van de overheid. Sommige DLP-tools kunnen niet alleen de activiteit op endpoints bewaken en controleren, maar ook gegevensstromen op het bedrijfsnetwerk filteren en gegevens in beweging beschermen.

Wat zijn de belangrijkste toepassingsgebieden?

  • Bescherming van persoonsgegevens/compliance
  • IP-bescherming
  • Zichtbaarheid van gegevens

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud