Skip to main content

Data Loss Prevention

Data Loss Prevention (DLP) is een term uit de informatiebeveiliging en verwijst naar een beschermingsmaatregel. Gegevensbescherming heeft betrekking op de beveiliging van gegevens. Niet alleen de gegevens en het verlies ervan moeten worden beschermd, maar ook de

  • Vertrouwelijkheid
  • Integriteit en
  • Toerekenbaarheid

Synonieme termen zijn Data Leak Prevention (gegevenslekkenpreventie) of Data Leakage Prevention (gegevensuitlekkenpreventie).

Wat veroorzaakt gegevensverlies?

Gegevensverlies verwijst naar de uitstroom van gegevens uit het bedrijf die schade veroorzaakt. Gegevens kunnen worden vernietigd (b.v. door brand of wissen) of gestolen. IT-beveiligingsoplossingen worden gebruikt om gegevensverlies te voorkomen. Deze Data Loss Prevention instrumenten zijn ontworpen om gegevens te beveiligen en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Om een volledige bescherming en de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen, zijn gewoonlijk uitgebreide maatregelen vereist.

Wat zijn Data Loss Prevention gereedschappen?

DLP-producten kunnen op software of hardware gebaseerd zijn. Softwareoplossingen, bijvoorbeeld, coderen gegevens of beschermen de toegang met wachtwoordbeveiliging. Aan de hardwarekant worden gegevensback-ups uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de gegevens kunnen worden hersteld na een verlies van gegevens door brand, waterschade, enz. Ook de behandeling van gegevens moet worden beveiligd.

Data Loss Prevention – Gegevensbescherming bij de verwerking van gegevens

DLP-instrumenten controleren de behandeling van informatie. Zo wordt bijvoorbeeld gedocumenteerd wat er met bepaalde gegevens is gedaan, wordt gebruikersinformatie geregistreerd, worden gebruikers gesensibiliseerd via pop-ups of wordt de toegang tot gegevens geblokkeerd.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud