Skip to main content

Data Mining

Gegevens vormen de basis voor zakelijke beslissingen en kunnen aanwijzingen geven voor frauduleuze activiteiten. In de informatica Data Mining wordt gebruikt om een grote verscheidenheid van gegevens te analyseren om informatie te verkrijgen.

Wat betekent Data Mining?

Data Mining verwijst naar de herkenning en extractie van correlaties en patronen uit gegevensreeksen met behulp van wiskundige, linguïstische en statistische methoden. Het doel is de informatie om te zetten in een structuur die geschikt is voor verdere verwerking en analyse. De methoden van Data Miningworden met name gebruikt voor de analyse van gegevensbronnen die weinig of geen structuur hebben, zoals teksten of de gedragspatronen van gebruikers van een computersysteem.

Waar wordt Data Mining gebruikt?

Gegevensextractie en -analyse is een tak van de informatica. Het wordt gebruikt op gebieden waar grote hoeveelheden gegevens moeten worden geanalyseerd op specifieke patronen. Toepassingsgebieden zijn:

  • Analyse van teksten, zogenaamde text mining
  • Analyse van financiële gegevens
  • Marketing en handel
  • Telecommunicatie
  • Opsporing van pogingen tot netwerkinbraak

Data Mining wordt bijvoorbeeld gebruikt om bepaalde gedragspatronen op het gebied van telecommunicatie op te sporen die wijzen op frauduleuze bedoelingen. Een belangrijke rol wordt gespeeld door gegevensextractie en -analyse voor de zogenaamde inbraakdetectie, d.w.z. de opsporing van alle activiteiten die de integriteit alsmede de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van netwerkbronnen in gevaar kunnen brengen.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud