Skip to main content

Dereferrer

Wat zijn hyperlinks?

Hyperlinks zijn een van de belangrijkste fundamenten van het World Wide Web. Wanneer een gebruiker op een hyperlink klikt, wordt hij of zij doorgestuurd naar een andere website. Daarbij zendt de webbrowser van de gebruiker automatisch een HTTP-verzoek naar de betrokken webserver, die de doelpagina en andere relevante informatie uitvoert. Naast de hostnaam van de server en de exacte URL, wordt een zogenaamde “Dereferrer” wordt doorgestuurd naar de webbrowser van de gebruiker. De referrer is een onderdeel van een HTTP-verzoek dat informatie over de herkomst van de gebruiker doorgeeft aan de server die de bestemmingspagina host.

Wat is een Dereferrer?

Een Dereferrer (link anonymiser) is een website die tussen de linkbron en de linkbestemming wordt geplaatst en wordt gebruikt om bezoekers om te leiden. Het doel van een Dereferreris om de URL van de verwijzende website te maskeren, zodat het onmogelijk is om deze te herleiden.

De aanbieders

Er zijn talrijke aanbieders die hun bezoekers een anonimiseringsfunctie voor links ter beschikking stellen. De doorverwijzing gebeurt meestal via een speciaal voor dit doel opgezette webaanwezigheid. Hiermee wordt het HTTP-verzoek van het webClientgemanipuleerd, zodat de oorspronkelijke referer wordt vervangen door een willekeurige tekenreeks of een URL.

De bekendste diensten in Duitsland zijn:

  • Anoniem.to
  • Dereferer.org

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud