Skip to main content

DIN EN ISO 9241

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> DIN EN ISO 9241 is een norm die de interactie tussen mens en computer beschrijft. De norm was aanvankelijk bedoeld als een Europese norm (dit blijkt uit de afkorting EN) en is precies overgenomen door Duitsland, waar hij de titel “Ergonomie van de interactie tussen mens en systeem” draagt.

Structuur van de standaardbenaming

De naam van de norm is opgebouwd uit verschillende componenten:

  • DIN: Duitse industriële norm
  • EN: Europese normen
  • ISO: Internationale Organisatie voor Normalisatie
  • 9241: Nummer van de norm voor nauwkeurige identificatie

Inhoud van DIN EN ISO 9241

De norm behandelt de ergonomische eisen waaraan het werken aan een computerscherm op kantoor moet voldoen. Doel ervan is ervoor te zorgen dat gezond werk op duurzame wijze in het dagelijkse beroepsleven wordt geïntegreerd. Het richt zich ook op de gebruiksvriendelijkheid die een computer idealiter zijn gebruikers zou moeten bieden. Een voorbeeld hiervan is het ontwerp van de werkplek. Het moet bijvoorbeeld een houding mogelijk maken die geen rugpijn veroorzaakt, ook niet wanneer een werknemer langere tijd werkt.

Verschillende onderdelen in één norm

De norm bestaat uit talrijke delen die steeds weer zijn gewijzigd. Zij omvatten aspecten zoals de reeds genoemde inrichting van de werkplek, maar ook eisen voor toetsenborden en andere invoerapparaten, alsmede eisen voor de werkomgeving.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud