Skip to main content

E-Marketplace

Wat is een E-Marketplace?

De term E-Marketplace is de Engelse term voor elektronische marktplaats (EMP). Vanuit functioneel oogpunt zijn E-Marketplace’s elektronisch ondersteunde instellingen. Hun doel is de uitwisseling van diensten. Zo zijn E-Marketplace’s over het algemeen handelsplaatsen of marktplaatsen. Een handelsplaats echter waar alleen handelspartners die over een computer en internet beschikken, elkaar ontmoeten.

Een EMP is slechts gedeeltelijk vergelijkbaar met marktplaatsen in de echte wereld. In tegenstelling tot echte marktplaatsen, die zich op eigen kracht kunnen ontwikkelen, hebben E-Marketplaces altijd een exploitant nodig. Zonder een operator ontbreekt de coördinatiefunctie, evenals de virtueel“gecreëerde ruimte” die leveranciers en kopers samenbrengt.

Andere vaak gebruikte termen voor EMP’s zijn:

  • Eerste opsommingsteken
  • Tweede opsommingsteken
  • Online marktplaats
  • Internet marktplaats
  • virtuele marktplaats

Voordelen van virtuele marktplaatsen

De meerderheid van alle potentiële klanten heeft, op verzoek of zelfs permanent, toegang tot elke“gratis” E-Marketplace. Wereldwijde handel, niet beperkt door plaatselijke en tijdelijke beperkingen, is een van de belangrijkste voordelen.

Een ander voordeel is dat gemakkelijk en zonder hindernissen aan de vraag kan worden voldaan. Leveranciers en vragers hoeven elkaar niet te ontmoeten of met elkaar te communiceren op de E-Marketplace voor de verwerking van transacties. Bij elektronische producten, bijvoorbeeld bij de aankoop van software, blijft de interactie beperkt tot een paar muisklikken.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud