Skip to main content

EDIFACT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Definitie

EDIFACT(Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) staat voor de elektronische uitwisseling van gegevens voor de sectoren administratie, handel en vervoer. Het is een internationale EDI-standaard die door de Verenigde Naties is ontwikkeld.
Na de convergentie van de VN- en VS/ANSI syntaxvoorstellen werden de VN/EDIFACT syntaxregels in 1987 door de Internationale Organisatie voor Normalisatie goedgekeurd als ISO-norm ISO 9735.

De EDIFACT norm bepaalt:

  • Een reeks syntaxisregels voor het structureren van gegevens.
  • Een interactief uitwisselingsprotocol (I-EDI).
  • Standaardberichten die uitwisseling tussen landen en industrieën mogelijk maken.

Het onderhoud en de verdere ontwikkeling van deze norm worden verricht door het Centrum van de Verenigde Naties voor vergemakkelijking van de handel en elektronische handel (UN/CEFACT), dat ressorteert onder de Economische Commissie voor Europa van de VN in de werkgroep financiën van UN/CEFACT TBG 5.

Beschrijving

UNA segmenten zijn optionele onderdelen. Indien aanwezig, worden de speciale tekens gespecificeerd die moeten worden gebruikt om de rest van het bericht te interpreteren. Er zijn zes tekens na UTA in deze volgorde:

  • Scheidingsteken tussen component-gegevenselementen
  • Scheidingsteken tussen gegevenselementen
  • Decimaal teken
  • Laat karakter
  • Beëindiging van het segment

Het scheidingsteken tussen component-gegevenselementen en het scheidingsteken tussen gegevenselementen zijn de“eerste” en“tweede” scheidingstekens van gegevenselementen binnen een berichtsegment.
De decimale punt wordt gebruikt om het gehele getal te scheiden van het breukgedeelte van niet-integere getallen. De UNA-segmentoptie en de aanvankelijke keuze van de komma als het standaard decimaalteken veroorzaken algemene verwarring. Versies 1 tot en met 3 van de ISO 9735 syntaxisregels specificeren de komma als de standaard. Versie 4 bepaalt dat de decimale positie in het UNA-segment moet worden genegeerd en dat de komma en de punt gelijktijdig mogen worden gebruikt in numerieke gegevenswaarden. Het UNB-segment geeft aan welke versie van de syntaxisregels geldig is.

Het release teken (analoog aan/in reguliere expressies) wordt gebruikt als een voorvoegsel om de speciale betekenis weg te nemen van het separator, segment terminator en release teken wanneer het gebruikt wordt als platte tekst.
De segment terminator markeert het einde van een berichtsegment.

EDIFACT Structuur

EDIFACT heeft een hiërarchische structuur waarbij het hoogste niveau een uitwisseling wordt genoemd en de lagere niveaus meerdere berichten bevatten die uit segmenten bestaan en deze bestaan op hun beurt uit samenstellingen. De laatste iteratie is een element dat is afgeleid van de Trade Data Element Directory van de Verenigde Naties (UNTDED). Deze zijn genormaliseerd in de norm EDIFACT.

Een groep of segment kan verplicht (M = mandatory) of voorwaardelijk (C = conditional) zijn en gespecificeerd zijn voor herhaling, zoals:

  • C99 geeft tussen 0 en 99 herhalingen van een segment of groep aan.
  • M99 geeft tussen 1 en 99 herhalingen van een segment of groep aan.

Een groep is, net als een bericht, een opeenvolging van segmenten of groepen. Het eerste segment of de eerste groep onder een groep moet verplicht zijn en de groep moet voorwaardelijk zijn indien de logica van de situatie dat vereist.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud