Skip to main content

False Positive

Wat betekent vals-positief

?
De Engelse term “False Positive” wordt gebruikt om zogenaamd positieve testresultaten te beschrijven. Concreet betekent dit dat negatieve kenmerken in een test als positief worden beoordeeld, ook al komen zij niet overeen met de feiten. Voor lokale en op internet gebaseerde toepassingen kan False Positiveongewenste en mogelijk catastrofale gevolgen hebben. Een dergelijk ongewenst effect kan bijvoorbeeld worden waargenomen in het geval van e-mailadvertenties. Als deze e-mails als False Positives worden geclassificeerd, belanden gewenste nieuwsbrieven in SPAM-mappen of worden ze automatisch als SPAM geblokkeerd en zelfs niet aan de gebruiker getoond.

False Positive in e-mail en nieuwsbrief marketing

Het is natuurlijk vervelend voor de beheerders van e-mailcampagnes wanneer nieuwsbrieven de klanten niet bereiken en in plaats daarvan worden gemarkeerd als JUNK mail en belanden in de SPAM map. Er zijn echter een aantal doeltreffende maatregelen om vertekende leveringspercentages tot een minimum te beperken en de reputatie van een organisatie in stand te houden. Exploitanten van nieuwsbrieven en promotie-e-mails kunnen hun klanten, leveranciers en zakenpartners bijvoorbeeld vragen het e-mailaccount van de afzender aan hun contactlijst toe te voegen en voor de zekerheid van tijd tot tijd de SPAM-map controleren om na te gaan of een gewenste e-mail misschien per ongeluk als SPAM is aangemerkt.

Het is bijzonder belangrijk dat de geadresseerden de aangifte als JUNK mail uitschakelen in het geval van gewenste e-mailreclame en nieuwsbrieven. Het gebruik van speciale nieuwsbriefsoftware kan er ook toe bijdragen dat geen False Positive-aanduidingen in werking treden en dat e-mails niet abusievelijk als zogenaamde bounce e-mails ” naar de afzender worden teruggestuurd. Als een nieuwsbrief herhaaldelijk als SPAM wordt aangemerkt, kan het gebeuren dat e-mails en nieuwsbrieven waar klanten op wachten helemaal niet worden bezorgd, wat tal van problemen kan veroorzaken.

False Positive s via Malware- en virusscanners

Vooral wanneer het gaat om computer- en IT-beveiliging, leidt het gebruik van Malware- en virusscanners vaak tot False Positive berichten die catastrofale gevolgen kunnen hebben. False Positive s in de IT-omgeving kunnen ertoe leiden dat systeemkritische gegevens als gevaarlijk worden geclassificeerd en worden gewist, wat diverse gevolgen kan hebben, zoals:

  • Crash van het besturingssysteem
  • Verlies van belangrijke gegevens

Daarom moet de gebruiker altijd voorzichtig zijn met virusberichten die worden weergegeven door een Malware- of virusscanner, moet de gebruiker altijd voorzichtig handelen en de gerapporteerde malware eerst in quarantaine plaatsen. Potentiële malware die in quarantaine is geplaatst kan geen verdere schade aanrichten en de gebruiker heeft dan de gelegenheid om rustig te beoordelen of het virusbericht daadwerkelijk kwaadaardige software is of toch een False Positive bericht.

TIP

Er zijn beveiligingsinstrumenten die potentiële malware en SPAM-mails automatisch tot 10 dagen in quarantaine plaatsen, waar ze geen schade kunnen aanrichten en waar de gegevens in detail worden geanalyseerd. Als de vondst wordt bevestigd als False Positive, wordt het bestand in kwestie automatisch uit quarantaine verwijderd en kan het zonder gevaar door de gebruiker worden geopend.

Conclusie

False Positive s zijn een ernstig probleem dat vooral gevaarlijk kan zijn voor nieuwsbriefproviders en aanbieders van e-mailreclame. Maar ook op het gebied van IT-beveiliging kunnen False Positives ertoe bijdragen dat onschadelijke bestanden als virussen worden herkend en mogelijk van het systeem worden verwijderd zonder dat de gebruiker het merkt.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud