Skip to main content

(Google) Traffic Estimator

De (Google) Traffic Estimator was een hulpmiddel dat door Google werd geleverd om Google AdWords-campagnes te ondersteunen. De tool hielp bij het selecteren van geschikte trefwoorden en het bepalen van een redelijke maximale advertentieprijs. Vandaag de dag vervult de Google Keyword Planner zijn taak. De (Google) Traffic Estimator gaf...

Garen

Wat betekent Garen? Garen is een open-source en schaalbaar raamwerk dat de verwerking en opslag van enorme hoeveelheden gegevens in het petabytegebied op zogenaamde computernetwerken mogelijk maakt. Wereldberoemde bedrijven zoals Google, Amazon of Facebook gebruiken het raamwerk om rekenintensieve operaties uit te voeren op een groot aantal gebieden, zoals...

Gastheerbestand

Beschrijving Een hostbestand is een computerbestand (besturingssysteembestand) dat hostnamen toekent aan IP-adressen. Het is een zuiver tekstbestand. Oorspronkelijk werd een bestand genaamd hosts.txt handmatig onderhouden en geleverd door het Stanford Research Institute for Arpanet membership via file sharing. Het bevatte de hostnamen en adressen van de gastheren die door...

Geavanceerde Persistent Threats (APT’s)

Wat zijn Advanced Persistent Threats? Advanced Persistent Threats (APT’s) zijn langdurige en gerichte cyberaanvallen waarbij een aanvaller toegang krijgt tot een netwerk en voor langere tijd onopgemerkt blijft. De bedoeling van een APT-aanval is meestal om de netwerkactiviteit te monitoren en gegevens te stelen in plaats van het netwerk...

Geavanceerde Web Ranking

Wat betekent Advaned Web Ranking? Advanced Web Ranking, of kortweg AWR, is een fee-based tool die gebruikt kan worden als aanvulling op zoekmachine optimalisatie. Zoekmachineoptimalisatie speelt een prominente rol voor bloggers en website-exploitanten. Het doel is om de positie van de eigen website op zoekmachines zoals Google, Yahoo of...

Gebroken Authenticatie

Wat betekent Gebroken Authenticatie? Broken Authenticationis een verzamelnaam voor verschillende kwetsbaarheden en veiligheidslekken die worden veroorzaakt door een gebrekkige implementatie van de authenticatie en het sessiebeheer van een website. De oorzaak van de problemen is vaak de onjuiste implementatie van toegangscontroles door de webontwikkelaar. In veel gevallen worden problemen...

Gebroken link building

Gebroken links zijn vervelend voor internetgebruikers. Broken link building gebruikt deze links in het voordeel van uw eigen website. Wat betekent “Broken Linkbuilding”? Broken linkbuilding is een gebied van Zoekmachine optimalisatie. Hier wordt gezocht naar gebroken links op andere websites om ze te gebruiken voor de linkbuilding van de...

Gebruikers-ervaringontwerper

Wat is een User Experience Designer? User Experience Designers, ook wel afgekort als UX Designer, houden zich bezig met het gebruiksvriendelijke ontwerp van websites, webapplicaties en Internet of Things applicaties. Ze werken meestal nauw samen met ontwikkelaars. Hun werk is gericht op positieve klantervaringen. Welke kennis moet een User...

Gebruikersagent

Wat betekent User Agent? De user-agent is een identifier waarmee een programma inlogt op een webserver om een HTML-document op te vragen. De gebruikersagent wordt via de HTTP-header overgedragen. Softwareproducten zoals webbrowsers of zoekmachinecrawlers kunnen duidelijk worden geïdentificeerd door de gebruikersagent. Hoe is de werkwijze ontworpen? Wanneer een webbrowser...

Gebruikersdoel

Wat betekent de bedoeling van de gebruiker? De term gebruikersintentie beschrijft de motivatie en het gewenste doel achter de invoer van een term in een zoekmachine. De intentie van de gebruiker is een van de meest bepalende factoren bij de SEO-optimalisatie van een website. Wat zijn de verschillende soorten...

Gebruikerseisen en -engineering

Wat betekent User Requirements Engineering? User Requirements Engineering is een term uit de softwareontwikkeling en omvat de bepaling, analyse, specificatie en validatie van alle kenmerken van een IT-systeem. Eisen in detail In de moderne softwareontwikkeling worden twee soorten eisen onderscheiden, namelijk 1. functionele eisen: Deze eisen specificeren expliciet wat...

Gebruikersinterfaces voor auto’s

De ontwikkeling van gebruikersinterfaces voor motorvoertuigen is een van de meest uitdagende gebieden van de interactie tussen mens en computer. Wat zijn Automotive User Interfaces? Automotive User Interfaces zijn alle interfaces waarmee mensen in contact komen met een voertuig. Naast de klassieke bedieningselementen zoals het stuurwiel, de rem of...

Gebruiksevaluatie

Wat betekent bruikbaarheidsevaluatie? Usability-evaluatie omvat alle activiteiten en methoden die tot doel hebben de bruikbaarheid en bruikbaarheid van een product te bepalen. Dit kan een website, een softwaretoepassing, een machine, een gereedschap of een ander interactief object zijn. Het doel van een evaluatie kan zijn om problemen in de...

Gecureerd winkelen

Sommige consumenten willen om verschillende redenen advies inwinnen bij het winkelen. Curated shopping vervult deze consumentenwens bij het online winkelen. Wat is Curated Shopping? Curated shopping is een relatief nieuwe trend in online winkelen die voor het eerst werd waargenomen in 2012. Het doel van deze vorm van online-winkelen...

Gedemilitariseerde Zone (DMZ)

In de informatietechnologie wordt de term gedemilitariseerde zone (DMZ) gebruikt om individuele computers of kleinere netwerken aan te duiden die een soort “neutrale zone” vormen tussen het privé-netwerk (intranet) van een bedrijf en het openbare netwerk (Internet). Het gebruik van DMZ’s voorkomt rechtstreekse toegang tot interne bedrijfsservers door externe...

Gedragsgerichte e-mailmarketing

Gedragsgerichte e-mailmarketing is, in tegenstelling tot conventionele marketing per e-mail, gebaseerd op concreet gedrag van de klant, zoals nieuwe registraties of het klikken op afzonderlijke producten. Voorwaarde is dus dat zoveel mogelijk klantgegevens worden verzameld. Dit wordt gedeeltelijk gedaan door opsporing. Hoe kan Behavioral E-Mail Marketing worden toegepast? Elke...

Gedragsgerichte ontwikkeling

Wat betekent Behavior Driven Development? In softwareontwikkeling is Behavior Driven Development (BDD) een agile softwareontwikkelingsproces dat de samenwerking tussen ontwikkelaars, kwaliteitsborging en niet-technische of zakelijke deelnemers aan een softwareproject bevordert. BDD moedigt teams aan om gesprekken en concrete voorbeelden te gebruiken om een gemeenschappelijk begrip van het gedrag van...

Gedragstarifering

Wanneer iemand een hogere prijs dan anderen moet betalen voor de nieuwste iPhone omdat hij de Apple-reclame op Facebook leuk vond of op Twitter schreef hoe geweldig hij het toestel vond, dan spreken we van behavioral pricing Wat is gedragstarifering? Gedragsprijzen zijn prijzen van producten of diensten die gebaseerd...

Gegevens

Data feeds zijn gestructureerde informatie die automatisch wordt overgedragen tussen een server en een client. Vaak gebruikte formaten voor gegevensfeeds zijn CSV en XML, maar ook TXT en RSS zijn gangbaar. De structuur van de gegevensfeed wordt bepaald door de ontvangende server, bv. Google Shopping. De klant (bv. de...

Gegevensgestuurde marketing

Wat is Data-Driven Marketing? In de moderne marketing zijn gegevens een onmisbare basis voor marketeers om beslissingen te nemen. Data-driven marketing maakt gebruik van gegevens uit verschillende bronnen om het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen en om marketingstrategieën en -campagnes te ontwikkelen op basis van deze kennis....

Gegevensgestuurde reclame

Kennis over het koopgedrag en de voorkeuren van klanten is de basis voor succesvolle reclame. Data-driven advertising helpt adverteerders om zich te richten op potentiële klanten. Wat is Data-Driven-Advertising? Datagestuurde reclame verwijst naar reclamemaatregelen die worden gecreëerd en uitgevoerd op basis van gegevens over het consumentengedrag. Gegevensbronnen zijn het...

Gegevenskrapte

Grote hoeveelheden gegevens leveren waardevolle informatie op voor marketing- en wetenschappelijke disciplines. Het kraken van gegevens is de eerste stap in de verwerking en analyse van Big Data. Wat betekent Data Crunching? Data crunchen is het voorbereiden van grote hoeveelheden gegevens voor geautomatiseerde verwerking en analyse. De term “crunching”...

Gegevenslaag

Wat is een datalaag? Een datalaag is een reeks gegevens die in JavaScript zijn geprogrammeerd, waarin informatie van een webpagina wordt opgeslagen. Deze informatie wordt overgedragen aan de Google Tag Manager en kan worden gebruikt voor verdere analyse in andere tools, zoals Google Analytics. De datalaag is in principe...

Gegevensmarkering

Wat is de Data Highlighter? De Data Highlighter is een gratis webmastertool van Google en maakt deel uit van de Google Tag Manager. Met de highlighter kunnen website-exploitanten Google informeren over de gegevens die in gestructureerde vorm op hun website beschikbaar zijn. De gegevensvelden zijn gemarkeerd en getagd met...

Geïndexeerde webpagina’s

Wat zijn geïndexeerde websites? Geïndexeerde webpagina’s zijn webpagina’s die zijn opgenomen in de database van een zoekmachine. Als de webpagina’s deel uitmaken van een trefwoordencatalogus (index), worden ze meestal aangeduid als geïndexeerde webpagina’s. Hoe kunt u geïndexeerde websites identificeren? Er zijn verschillende manieren om de URL’s in de index...

Gekozen klare tekst aanval

Gecodeerde, d.w.z. gecodeerde teksten, zijn bedoeld om te voorkomen dat de inhoud door iemand wordt gelezen. Een manier om erachter te komen hoe teksten zijn versleuteld is de Uitgekozen klare tekst aanval. Wat is een uitgekozen klare tekst aanval? Een gekozen klare tekst aanval is een term uit de...

Gekozen voor Ciphertext Attack

Wat betekent Chosen Ciphertext Attack? De Chosen Ciphertext attack is een methode van cryptoanalyse. Het doel is om de sleutel van een gecodeerde verbinding of een enkel bestand te verkrijgen. De aanvaller moet in het bezit zijn van een gecodeerde dataset (Chosen Ciphertext) en de bijbehorende platte tekst. Met...

Gekwalificeerde Google Advertising Professional

Wat is een Qualified Google Advertising Professional? De Qualified Google Advertising Professional is een titel die Google toekent aan personen met bewezen expertise en ervaring in zoekmachinemarketing. Zoekmachinemarketing (Search Engine Advertising, ook wel bekend onder de afkorting SEA) is een van de belangrijke pijlers in online marketing met zoekmachines,...

Gemeenschappelijke criteria

Common Criteria , ook bekend onder de naam CC, is een internationale reeks richtsnoeren en specificaties voor de evaluatie van informatiebeveiligingsproducten, die specifiek is ontworpen om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan een overeengekomen beveiligingsnorm voor overheidsactiviteiten. CC is formeel ook bekend onder de naam Common Criteria for...

Gemeenschappelijke toegangspoort

De gegevensuitwisseling tussen een applicatieprogramma en een server moet zo eenvoudig en soepel mogelijk zijn. De Common Gateway Interface is de standaardoplossing voor deze taak. Wat is een Common Gateway Interface? De Common Gateway Interface, afgekort CGI, is een standaard interface waarmee een webserver de verzoeken van een webgebruiker...

Gemengde interactie

Wat betekent Blended Interaction? Blended interaction is de interactie in fysieke omgevingen, waaronder vergaderruimtes, ontwerpstudio’s of bibliotheken die zijn verrijkt met nieuwe UI-technologieën. Combineer de kracht van digitale producten met natuurlijke werkpraktijken en stijlen en je krijgt gemengde interactie. De definitie Blended Interaction combineert de voordelen van fysieke en...

Gemiddelde opbrengst per gebruiker

Bedrijven moeten de winstgevendheid van hun acties regelmatig evalueren om indien nodig tijdig tegenmaatregelen te kunnen nemen. Een belangrijk kerncijfer voor de winstgevendheid is de gemiddelde opbrengst per gebruiker. Wat betekent de gemiddelde omzet per gebruiker? De gemiddelde omzet per gebruiker, afgekort ARPU, is een zakelijke ratio en wordt...

Gendermarketing

Wat is Gender Marketing? Gendermarketing is gebaseerd op het idee dat het koop- en consumptiegedrag zich aan genderspecifieke regels houdt. Aangenomen wordt dat het koopgedrag van mannen aanzienlijk moet verschillen van dat van vrouwen. Gender marketing probeert deze veronderstelling economisch haalbaar te maken door producten en diensten voor mannen/vrouwen...

Geo-IP

Wat betekent Geo-IP? Geo-IP is de toewijzing van een IP-adres aan de exacte geografische locatie van een internetverbinding. Door gebruik te maken van deze technologie kunnen verschillende toepassingsscenario’s worden gerealiseerd, zoals de geografische bepaling van websitebezoekers of de exacte controle van reclamemaatregelen. Functionaliteit van een Geo-IP Zodra een apparaat...

Geofencing

Marketeers willen reclameboodschappen op maat maken op het punt van interesse. Dispatchers willen zien of hun chauffeurs op de voorgeschreven route blijven. En als de laatste ‘s morgens het huis heeft verlaten, moet de verwarming omlaag. Geofencing maakt dit en nog meer mogelijk. Wat betekent geofencing? Geofencing is een...

Geomarketing

Wat is Geo Marketing? Geo Marketing is een modern marketinggebied dat zich bezighoudt met de geografische aspecten van marketing. Met behulp van geomarketing worden marketingbeslissingen op verschillende manieren gericht op ruimtelijke structuren. By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.Learn more Load video Always unblock YouTube Vergelijking...

Geotagging

Wat is geotagging? Geotagging is een techniek die foto’s verrijkt met GPS-coördinaten om ze gemakkelijker te vinden. Hoe werkt geotagging? De procedure werkt op basis van GPS-coördinaten. De foto’s worden met deze gegevens gelabeld om de locatie van een foto met meternauwkeurigheid te bepalen. Om deze technologie te gebruiken...

Geotargeting

Geotargeting is de locatie van een gebruiker aan de hand van het gebruikte IP-adres. Elke gebruiker krijgt een IP-adres toegewezen. Met een analyse is het mogelijk om de locatie van de gebruiker te bepalen. De toewijzing is niet altijd duidelijk voor één gebruiker, maar het is wel mogelijk om...

Gesloten-lus marketing

Closed-loop marketing is marketing die berust op gegevens en inzichten uit closed-loop reporting.“Closing the loop” betekent simpelweg dat verkoopteams aan marketing rapporteren wat er is gebeurd met de leads die zij hebben ontvangen. Dit helpt marketing inzicht te krijgen in de beste en slechtste leadbronnen. De 4 stappen van...

GET-parameter

Naast POST is een GET-parameter de gebruikelijke manier voor een client die het HTTP-protocol gebruikt om via het netwerk informatie van een server op te vragen. Dit zijn altijd zogenaamde naam-waardeparen die via de URL worden verzonden. Daarom is de uitdrukking URL-parameter ook heel gebruikelijk. By loading the video,...

Gevoeligheid voor zaken

In de IT betekent hoofdlettergevoeligheid dat in tekstelementen hoofdletters of kleine letters correct moeten worden ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld een invoerveld, een wachtwoordvraag of programmeercode zijn. Wat is de betekenis van hoofdlettergevoeligheid voor URLS? Hoewel domeinnamen meestal ongevoelig zijn, hangt het van de server af of de rest van...

Gezaghebbende naamservers

Om computers met elkaar te laten communiceren via een netwerk als het internet, hebben ze unieke adressen nodig. In het internet zijn dit de IP-adressen die aan een domein zijn toegewezen. Gezaghebbende nameservers zijn de hoogste instantie voor het oplossen van domeinen naar IP-adressen. Wat zijn gezaghebbende naamservers? Gezaghebbende...

Gibberish Scores

Wat betekent Gibberish Scores? Gibberish Scores is een systeem van Google om betekenisloze “gibberish” (Duitse vertaling van Gibberish) te scheiden van relevante inhoud. In het Duits wordt daarom vaak de term “Schwafel-Score” gebruikt. Het eerste octrooi voor het corresponderende systeem werd al in 2009 aangevraagd. Sindsdien is het systeem...

GIF

Wat betekent GIF? GIF is de afkorting voor Graphics Interchange Format. De procedure maakt een verliesvrije verkleining van de beelden mogelijk. Daarnaast kunnen meerdere individuele beelden worden opgeslagen binnen een GIF. Geschikte programma’s zoals webbrowsers spelen deze korte clips af. Deze mogelijkheid draagt vandaag de dag nog steeds in...

Gigabyte (GB)

Wat is een gigabyte? Wie zich de jaren ’90 nog herinnert weet hoe astronomisch groot een harde schijf met één gigabyte (GB) toen was: 1000 megabyte aan opslagruimte moest in 1995 met je gegevens worden gevuld. De term gigabyte is een samenstelling van het Griekse voorvoegsel “giga” voor miljarden...

Git

Git is een populair open-source-instrument dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor gedistribueerd versiebeheer van softwareproducten. Het instrument wordt gebruikt in grote internationale bedrijven en door particuliere softwareontwikkelaars over de hele wereld en kan worden gebruikt in combinatie met een groot aantal verschillende platforms en IDE’s(Integrated Development Environment). Ontwikkelingsgeschiedenis van Git...

GitLab

Wat is GitLab? GitLab is een web-based DevOps lifecycle tool die een Git repository manager biedt. Dit biedt wiki, issue tracking en CI/CD-pijplijnfunctionaliteit met behulp van een ontwikkelde open-sourcelicentie. De software is gemaakt door de Oekraïense ontwikkelaars Dmitriy Zaporozhets en Valery Sizov en wordt gebruikt door verschillende grote technologiebedrijven,...

Gizmodo

Wat is Gizmodo? Gizmodo is de naam van een gadgets weblog die het ons bedrijf Gawker Media opereert. De website, die in verschillende talen wordt aangeboden, is een van de meest invloedrijke en meest gelezen blogs in het genre. De meer dan 150 miljoen bekeken pagina’s per maand bewijzen...

Glitch

Wat is een storing Een storing is een kortstondige verstoring in een systeem en verwijst meestal naar een tijdelijke fout die zichzelf corrigeert en het oplossen van problemen bemoeilijkt door zijn vluchtigheid. De term wordt met name veel gebruikt in de computer- en elektronica-industrie en is te vinden in...

Gmail Gesponsorde Promoties

Wat zijn Gmail Gesponsorde Promoties? Gmail Sponsored Promotions – kortweg GSP – zijn een reclameformaat van Google. Het maakt de plaatsing van reclame direct in de e-mailinbox van Gmail-gebruikers mogelijk. In 2018 registreerde Gmail 1,5 miljard actieve gebruikersaccounts, dus het advertentiepotentieel van het platform is enorm. Hoe werken Gmail...

GOMS-analyse

Definitie De GOMS-analyse is een gespecialiseerd menselijk informatieprocesmodel voor de observatie van mens-/computerinteracties, dat de cognitieve structuur van een gebruiker beschrijft op basis van vier componenten Het is een veelgebruikte methode door usability-specialisten voor computersysteemontwerpers, omdat het kwantitatieve en kwalitatieve voorspellingen biedt over hoe de mens een voorgesteld systeem...

Grote meerderheid

Wat betekent Late meerderheid? De term “late meerderheid” komt van de verspreidingstheorie die door Everett M. Rogers in de jaren zestig van de vorige eeuw is vastgesteld. Het beschrijft het deel van de bevolking dat traag is met het overnemen van innovaties. Innovaties worden alleen geaccepteerd als de “vroege...

Wereldwijde marktzoeker

Global Market Finder is een hulpmiddel van Google, dat officieel bedoeld is om overal ter wereld geschikte markten voor uw eigen bedrijf te onderzoeken. In feite is het echter bijzonder geschikt voor het maken van functionerende AdWords-advertenties – en dit gratis. De Global Market Finder combineert de gegevens van...

Woordenlijst

Welkom in onze Online Marketing Woordenlijsten. Hier vindt u alle relevante informatie over het onderwerp online marketing, alfabetisch gerangschikt op trefwoord. Dit glossarium wordt voortdurend bijgewerkt, zodat u altijd op de hoogte bent op een gebied dat vandaag en ook in de toekomst wordt gekenmerkt door innovatie en nieuwigheden....