Skip to main content

Git

Git is een populair open-source-instrument dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor gedistribueerd versiebeheer van softwareproducten. Het instrument wordt gebruikt in grote internationale bedrijven en door particuliere softwareontwikkelaars over de hele wereld en kan worden gebruikt in combinatie met een groot aantal verschillende platforms en IDE’s(Integrated Development Environment).

Ontwikkelingsgeschiedenis van Git

Het gedistribueerde versiebeheersysteem voor softwareproducten werd in 2005 voor het eerst aan het grote publiek gepresenteerd. Met dit instrument kunnen meerdere ontwikkelaars aan een gemeenschappelijk softwareproject werken, ongeacht hun locatie. Versiebeheer biedt de mogelijkheid om van overal in het softwareproject wijzigingen aan de codebasis toe te voegen, de aangebrachte wijzigingen nauwkeurig te registreren en op elk moment toegang te krijgen tot oudere versies van het project. De software is platformonafhankelijk en kan op bijna alle moderne besturingssystemen worden gebruikt.

Gedecentraliseerd beheer van softwareprojecten

Terwijl andere versiebeheersystemen gebruik maken van centraal opgeslagen databases, vertrouwt Git op een gedistribueerd systeem. Dit biedt het voordeel dat ieder lid van het ontwikkelingsteam zijn eigen kopie van de project database (repository) krijgt toegewezen. Theoretisch is het zelfs mogelijk om helemaal zonder centrale gegevensbank te werken.

Ontwikkelaars werken meestal aan hun lokale kopie van de project database en hebben de mogelijkheid om hun werk aan de code base te delen met iedereen die erbij betrokken is. Bovendien vermindert de verspreiding van het depot het risico dat gegevens onherroepelijk verloren gaan. Aangezien de huidige status van het project, met inbegrip van de volledige geschiedenis, door alle projectdeelnemers als een lokale kopie wordt opgeslagen, kan er praktisch geen grote schade ontstaan, bijvoorbeeld door een serverstoring, die het succes van het softwareproject in gevaar zou kunnen brengen.

Splitsing en samenvoeging van verschillende ontwikkelingsstatussen
Git biedt zijn gebruikers de mogelijkheid om een softwareproject in verschillende takken (forks) op te splitsen. Met behulp van deze functionaliteit kunnen verschillende inzetscenario’s worden geïmplementeerd, zoals:

[su_list icon=”icon: commenting-o” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Verschillende versies kunnen zonder veel moeite parallel worden ontwikkeld.
  • Nieuwe en experimentele functies en kenmerken kunnen parallel aan de hoofdversie worden ontwikkeld zonder de stabiliteit van de hoofdtak negatief te beïnvloeden.
[/su_list]

Wijzigingen die zijn gevalideerd en gemarkeerd voor vrijgave kunnen dan weer worden samengevoegd in de overeenkomstige hoofdversie.

Het versiebeheersingsprogramma is ontworpen voor ontwikkelteams om met regelmatige tussenpozen samenvoegingen en vertakkingen te gebruiken om een goed traceerbare versiegeschiedenis van het softwareproject op te bouwen. Git biedt een aantal krachtige tools die het relatief eenvoudig maken om de takken en samenvoegingen te visualiseren, zodat elk teamlid een traceerbaar overzicht heeft van de ontwikkeling van het softwareproject.

Pro
  • Groot gebruikersbestand
  • Betrouwbaar platform
  • Integratie met talrijke toepassingen
Contra
  • Het versiebeheerprogramma kan niet gratis op uw eigen servers draaien. Privé opslagplaatsen zijn alleen beschikbaar met een betaald abonnement.

Conclusie

Het versiebeheersingsprogramma kan praktisch overal worden gebruikt. Het is performant, modern, onafhankelijk en uiterst veilig. U moet echter een zeker technisch inzicht hebben om in het begin niet het spoor bijster te raken. Op veel gebieden van de moderne softwareontwikkeling brengt het verlichting en tijdsbesparing.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud