Skip to main content

Geo Marketing

Wat is Geo Marketing?

Geo Marketing is een gebied van de moderne marketing dat zich bezighoudt met de geografische aspecten van marketing. Met behulp van Geo Marketing worden marketingbeslissingen op verschillende manieren georiënteerd op ruimtelijke structuren.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Vergelijking grote stad-land in het kader van Geo Marketings

Bestaande en potentiële markten worden geanalyseerd in het kader van Geo Marketings, zodat zij gerichter kunnen worden aangesproken. Zo zijn mensen die in grote steden wonen en werken, doorgaans bereid een hogere prijs te betalen voor producten en diensten dan plattelandsbewoners. Deze stand van zaken wordt het prijsbeleid genoemd.

Uitgebreide analyses

Dergelijke subtiliteiten van de afzonderlijke markten worden vastgesteld op basis van uitgebreide gegevensreeksen in het kader van de Geo Marketings. De gegevensreeksen worden vervolgens in detail geanalyseerd. Dit datamateriaal kan bijvoorbeeld de volgende gegevens bevatten:

  • Leeftijdsopbouw
  • Bevolking
  • Werkloosheidscijfer
  • Leefomgeving
  • Percentage buitenlanders

Belang voor online marketing

Geo Marketing is vooral interessant voor bedrijven die lokaal actief zijn, zoals lokale dienstverleners of ambachtslieden. Dit marketinginstrument is even belangrijk voor kleine ondernemingen als voor bijvoorbeeld grote winkelketens met talrijke filialen.

Info

Bovendien kan, als gevolg van belangrijke onderwerpen zoals Big Data (www.bigdata-insider.de/), worden aangenomen dat het belang van Geo Marketings voor online marketing in de nabije toekomst sterk zal toenemen.

Er zijn veel gegevensbronnen beschikbaar voor online marketing, waardoor het steeds doeltreffender wordt relevante doelgroepen aan te spreken.

Verdere informatie over het onderwerp Geo Marketing is hier te vinden:


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud