Skip to main content

Hard Bounce

Wat betekent Hard Bounce?

De term Hard Bounce wordt gebruikt om een e-mail aan te duiden die niet kan worden afgeleverd. De afzender krijgt meestal een foutmelding. Dit probleem treft vooral nieuwsbrieven die de e-mailadressen van hun doelpubliek niet goed bijhouden en actualiseren. Technische fouten zijn echter ook mogelijk.

Algemene informatie

De term Hard Bounce staat voor “bounce” en verwijst naar e-mails die niet kunnen worden afgeleverd. De afzender ontvangt dan gewoonlijk een “Non Delivery Notification” (NDN) als antwoord. Vooral wanneer nieuwsbrieven naar talrijke klanten worden gestuurd, kunnen zich leveringsproblemen voordoen.

Tip!

Hard Bounce mag in geen geval worden genegeerd, omdat dergelijke mails als SPAM kunnen worden aangemerkt, wat tal van nadelen met zich meebrengt.

Hoe kan Hard Bounce worden vermeden?

Voor bedrijven die regelmatig massa’s e-mails naar hun klanten sturen en herhaaldelijk worden geconfronteerd met problemen bij de aflevering ervan, kan het heel zinvol zijn een beroep te doen op de diensten van een externe provider.

Hoewel de aangeboden diensten verschillen van dienstverlener tot dienstverlener, komt het er altijd op neer dat de bounce e-mails geen verdere schade veroorzaken.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Belang voor online marketing

Het onderwerp Hard Bounce is uiterst belangrijk voor online marketing. Met name in de context van e-mailmarketing gaat het erom zo snel mogelijk vast te stellen waarom bepaalde mails niet konden worden afgeleverd, om vervolgens de nodige tegenmaatregelen te kunnen nemen.

Verdere links:


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud