Skip to main content

Htaccess

Wat betekent htaccess?

htaccess of een htaccessbestand is een configuratiebestand voor webservers, zoals de Apache webserver. Met dit bestand kunt u de configuratie van de webserver beïnvloeden zonder noodzakelijkerwijs directe toegang te hebben tot het hoofdconfiguratiebestand van de server. Aangezien het bestand directory-specifiek is, verwijst het altijd naar de inhoud van de betreffende directory, d.w.z. naar alle mappen en bestanden daarin.

Hoe kunt u het configuratiebestand gebruiken?

Om de configuratie van uw webserver te kunnen aanpassen met behulp van het bestand htaccess, moet u eerst een bestand aanmaken met de naam htaccess en dit uploaden naar de overeenkomstige map op de webserver. Zodra het configuratiebestand is geüpload, zal de Apache server rekening houden met de regels die u hebt gedefinieerd. Als u normaal de hoofdconfiguratie van Apache wijzigt, moet u de server herstarten zodat de wijzigingen worden aanvaard. Dit is niet het geval met het htaccessbestand, dus het is niet nodig om het systeem opnieuw op te starten. Als een htaccess-bestand op een webserver is ingesteld, zoekt Apache bij elk Client-verzoek eerst naar het overeenkomstige htaccess-bestand in de opgeroepen map. Als dit bestand bestaat, worden de in het bestand gedefinieerde regels toegepast. Om een htaccessbestand aan te maken en te configureren, moet de server beheerder dit expliciet toestaan en u de nodige rechten geven.

Wat kan er allemaal worden ingesteld in het configuratiebestand?

Het aantal en het type instructies in het .htaccess bestand staan in direct verband met de versie van de Apache webserver. Nieuwere Apache versies bieden gewoonlijk een breder scala van functies en dienovereenkomstig meer opties in het htaccess bestand.

Hier volgt een overzicht van de meest voorkomende configuratiemogelijkheden:

  • Authenticatie voor individuele bestanden of volledige mappen
  • Aanmaken van eigen http foutmeldingen
  • Stel omleidingen in
  • Bepaalde IP-adressen of volledige IP-blokken blokkeren zodat gebruikers van deze IP-adressen geen toegang hebben tot uw website
  • URL’s herschrijven en omleiden
  • Deze lijst vertegenwoordigt slechts een kleine selectie van mogelijke opties die u kunt instellen in het htaccessbestand.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Betekenis voor zoekmachine optimalisatie (SEO)

Met name het omleiden en herschrijven van URL’s speelt een bijzonder belangrijke rol bij de optimalisering van zoekmachines (SEO). Vanuit het oogpunt van de huidige SEO-maatregelen is de status van de omleiding uiterst belangrijk. Als hier niets wordt opgegeven, stuurt de webserver automatisch de statuscode 302, die door de webcrawlers wordt geïnterpreteerd als een tijdelijke redirect. Als het doorsturen als permanent moet worden geïnterpreteerd (statuscode 302), moet het expliciet als zodanig worden gemarkeerd in het htaccess-bestand. Dit is belangrijk omdat een 301 redirect de ranking van de gelinkte bron overbrengt naar de doelpagina.

Tip

De mogelijkheid om naar de “www-versie” van een website te verwijzen als een URL zonder “www” wordt genoemd, is ook van belang. Dit komt omdat een canonieke URL het voor webcrawlers gemakkelijker maakt om het standaardadres uniek te identificeren, waardoor duplicate content effectief wordt vermeden.

Met alle redirects ingesteld, moet worden opgemerkt dat er geen 404-statuscode wordt uitgevoerd, aangezien Google geen pagina’s indexeert die deze foutcode uitvoeren.

Conclusie

Het gebruik van een . htaccess bestand geeft webmasters en site-eigenaars de mogelijkheid om de configuratie van de webserver te beïnvloeden zonder noodzakelijk admin-rechten over de server te hebben.

Verdere links:

https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/htaccess-tricks/

https://www.seo-trainee.de/htaccess-file-basics-and-application-examples/

https://www.was-mit-internet.de/htaccess-configuratie/


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud