Skip to main content

Human Computer Interaction (HCI)

Wat is Human Computer Interaction (HCI)?

De laatste jaren is de interactie tussen computer en mens uitgegroeid tot een centraal gebied in de computerwetenschap. Deze mens-computer interactie (HCI) verkent het gebruik en het ontwerp van computertechnologieën, gericht op de interface tussen mens en computer.

“Het zinvolle, mensvriendelijke ontwerp van de nu alomtegenwoordige nieuwe bedieningsconcepten voor complexe computersystemen vereist een wetenschappelijke benadering van het onderwerp.”
– Prof. Dr. Michael Koch, woordvoerder van de afdeling Mens-Computer-Interactie van de Gesellschaft für Informatik e.V. (Duitse vereniging voor informatica).

Interactie als onderzoeksfocus

HCI -Onderzoekers houden zich vooral bezig met de manier waarop menselijke gebruikers met computers omgaan. Naast specialistische kennis uit de wereld van de informatica verwerken deze onderzoekers ook inhoud uit de psychologie, de cognitiewetenschap en de ergonomie. De HCI wetenschappers putten ook uit bevindingen van de sociologie en de arbeidswetenschappen.

Het raakvlak tussen informatica, gedragswetenschappen, mediawetenschappen en design wordt beschouwd als het onderzoeksgebied van de mens-computer interactie (HCI). De computerwetenschappers Stuart K. Card, Allen Newell en Thomas P. Moran populariseerden de term in hun boek uit 1983, dat de vormende titel“The Psychology of Human-Computer Interaction” meekreeg. Wetenschappers gebruiken de term echter al sinds 1975.

De Amerikaanse. “Vereniging voor computermachines(“ACM” definieert de hedendaagse mens-computer interactie (HCI) als “een gebied van studie dat betrekking heeft op het ontwerp, de ontwikkeling, en de integratie van interactieve computersystemen voor menselijk gebruik”. De huidige HCI definities gaan daarom uit van een open dialoog tussen gebruiker en computer.

Conferenties, vergaderingen en studie

Onderzoekers debatteren op wetenschappelijke conferenties over hun huidige bevindingen inzake gebruikers-computer interactie. Zo organiseert een groep deskundigen bijvoorbeeld de internationale conferentiereeks “Menselijke factoren in computersystemen“. Op nationaal niveau organiseert de Duitse “Gesellschaft für Informatik e.V.” sinds 2001 jaarlijks een conferentie over dit onderwerp. De verantwoordelijke afdeling van de beroepsvereniging geeft ook brochures uit over de interactie tussen mens en computer.

Human-Computer Interaction (HCI), dat zich als onderzoeksgebied voor het eerst in de VS heeft gevestigd, bestaat ook in Duitsland al vele jaren als onderwerp van studie. Het is een interfacultair en interdisciplinair vak. Daarom combineert een HCI-opleiding de theoretische grondslagen van de informatica met inhouden uit de psychologie en de sociologie. Toepassingsgerichte inhoud op het gebied van softwareontwikkeling en ontwerpwetenschappen maken ook deel uit van de studie-inhoud HCI.

Tip: Het programma wordt momenteel bijvoorbeeld aangeboden aan de Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, die gespecialiseerd is in technologische inhoud, en aan de Hochschule Darmstadt. In Aken bevindt zich het gerenommeerde “Human-Computer Interaction Center”. In Darmstadt werkt de gerenommeerde“Research Group Human-Computer Interaction and Visual Analytics” ook aan de interactie tussen mens en computer.

Links naar het onderwerp:

Wat is HCI?

Het is de interactie tussen computers en mensen en is tegenwoordig een onderzoeksgebied.

Wat doet de HCI?

Het bestudeert het ontwerp van computertechnologieën, het richt zich op de interface tussen mens en computer.

Wat leer je nog meer als je HCI wilt studeren ?


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud