Skip to main content

Industrieel controlesysteem (ICS)

Industrieel regelsysteem (Industrial Control System – ICS) is een term waarmee in het algemeen verschillende regelsystemen en de bijbehorende instrumenten worden aangeduid. Industriële besturingssystemen (ICS) worden over het algemeen gebruikt voor de industriële besturing van processen. Ze zijn

[su_list icon=”icon: share” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • kleine modulaire besturingssystemen voor bedieningspanelen of
  • enorme interactieve gedistribueerde systemen voor controllers die onderling verbonden zijn.
[/su_list] Of ze nu weinig modulair of zeer interactief zijn, ze ontvangen allemaal gegevens van de zogenaamde afstandssensoren. Deze meten de procesvariabelen, zodat deze vervolgens kunnen worden vergeleken met de setpoints. Vervolgens worden de commandofuncties afgeleid, die via de actuatoren worden gebruikt voor de procesbesturing (b.v. regelkleppen).

Brede systemen met grote volumes worden gewoonlijk geïmplementeerd met behulp van SCADA-systemen of DCS-systemen, alsmede (geheugen) programmeerbare regelsystemen. Deze regelsystemen worden vaak aangetroffen in de chemische verwerking, pulp- of papierfabricage, olieverwerking, enz.

Informatie over toepassingen van industriële controlesystemen (ICS)

1. discrete controlesystemen

De eenvoudigste regelsystemen zijn gebaseerd op kleine discrete regelaars, elk met één regelkring. Deze zijn gewoonlijk voorzien van een knop, zodat men direct zicht heeft op het frontpaneel en de bediener handmatig kan ingrijpen om ofwel het proces handmatig te regelen ofwel de setpoints van de regeling te wijzigen. Oorspronkelijk waren dit pneumatische besturingen, waarvan sommige nog steeds in gebruik zijn, terwijl tegenwoordig bijna alle besturingen elektronisch zijn.

Met netwerken van deze besturingen, die communiceren via standaardprotocollen, kunnen vrij complexe systemen worden gecreëerd. Netwerken maken het gebruik van lokale of remote SCADA operator interfaces en cascadering en interlocking van controllers mogelijk. Naarmate het aantal regelkringen voor een systeemontwerp toeneemt, komt er echter een punt waarop het gebruik van een programmeerbare logische controller (PLC) of een gedistribueerd regelsysteem (DCS) beter beheersbaar of kosteneffectiever is.

2. gedistribueerde controlesystemen

Een gedistribueerd besturingssysteem (DCS) is een digitaal procesbesturingssysteem voor een proces of installatie waarin de besturingsfuncties en de veldverbindingsmodules over het gehele systeem zijn verdeeld. Naarmate het aantal regelkringen toeneemt, wordt DCS kosteneffectiever dan discrete regelsystemen. Bovendien maakt een DCS de bewaking en het beheer van grote industriële processen mogelijk. In een DCS is een hiërarchie van controllers verbonden door communicatienetwerken die centrale controlekamers en bewaking en regeling ter plaatse mogelijk maken.

3. SCADA-systemen

Een andere belangrijke module van het Industrial Control System (ICS) is supervisory control en data acquisition. Het is een besturingssysteemarchitectuur die gebruik maakt van computers, datacommunicatie via netwerken en grafische gebruikersinterfaces voor het beheer van procesbewaking op een hoger niveau. De bedieningsinterfaces die het mogelijk maken procescommando’s te controleren en te geven, zoals setpointwijzigingen van de regelaar, worden beheerd via het SCADA-toezichtcomputersysteem. De real-time besturingslogica of besturingsberekeningen worden echter uitgevoerd door netwerkmodules die een interface vormen met andere randapparatuur, zoals programmeerbare logische controllers en discrete PID-regelaars, die een interface vormen met de procesinstallatie of de machine.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud