Skip to main content

Informatie-infrastructuur

De term “informatie-infrastructuur” heeft betrekking op alle organisatorische structuren die verband houden met de gestandaardiseerde verwerking van informatie. Als infrastructuursysteem is het een van de fundamentele infrastructuursystemen van een samenleving, samen met andere systemen zoals telecommunicatie en het energienetwerk. Maar ook in het bedrijfsleven speelt een goed ontworpen informatiesysteem een uiterst belangrijke rol. Net als in de samenleving neemt de hoeveelheid gegevens in organisaties immers exponentieel toe in het tijdperk van digitalisering. Met de informatie-infrastructuur moet de archivering, structurering, verwerking, analyse en bruikbaarheid van deze gigantische hoeveelheden gegevens worden gewaarborgd.

Algemene informatie over de informatie-infrastructuur

Terwijl in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 informatiesystemen hoofdzakelijk werden gebruikt om informatie op te slaan en door te geven, heeft de digitalisering veel bedrijfs- en communicatieprocessen gedigitaliseerd. Vóór de digitalisering werden informatiesystemen vooral gebruikt om:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

  • opslaginformatie
  • informatie gereedmaken voor bruikbaarheid
  • structuurinformatie
  • om informatie te archiveren
[/su_list] Als de term “informatie” niet langer alleen analoge media omvat, maar tegenwoordig bijna alleen digitale media als informatie worden beschouwd, komen er de volgende taken bij voor een informatiesysteem in het digitale tijdperk:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Uitvoering van de in het vorige punt genoemde taken voor alle soorten digitale media
  • De beschikbaarheid van informatie op lange termijn waarborgen
  • Vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging
  • Virtuele communicatie en collaboratief gebruik mogelijk maken
[/su_list] De eerste twee punten worden vaak samengevat onder de term “digitale duurzaamheid“. Hoewel het belang van deze punten vanuit wetenschappelijk oogpunt wordt aangegeven, is dit voor veel organisaties op het eerste gezicht niet duidelijk. Ondernemingen hebben er wellicht geen groot belang bij hun gegevens op lange termijn op te slaan. Vertrouwelijkheid, gegevensbeveiliging en het mogelijk maken van virtuele communicatie en samenwerking zijn echter details die voor veel bedrijven van groot belang zijn en die in een modern informatiesysteem moeten worden geïmplementeerd.

Hindernissen bij de uitvoering

Veel bedrijven worden bij de invoering van een digitale informatie-infrastructuur geconfronteerd met een aantal hindernissen die rechtstreeks verband houden met de technologische vooruitgang. Eenvoudiger systemen, zoals in-house chat of directory services, zijn relatief gemakkelijk bij te werken, maar dat geldt niet noodzakelijk altijd voor archivering en duurzame informatievoorziening. Bijvoorbeeld
opslagmedia, bijvoorbeeld, kunnen verouderen en doen dit gewoonlijk binnen een zeer korte tijd. Daar komt nog bij dat gegevensformaten ook verouderd kunnen raken en dan misschien niet meer bruikbaar zijn met de huidige programmaversies.

De fabrikanten van commerciële toepassingen hebben er echter vaak belang bij te zorgen voor achterwaartse compatibiliteit, en daarom zijn voor veel programma’s conversiemechanismen voor oude bestandsformaten voorzien.

Dit is hoe dan ook een groot probleem in de samenleving en de academische wereld, maar zelfs in bedrijven kan het beheer van opslagmedia en -formaten binnen slechts 10 jaar een probleem worden. Enkele voorbeelden hiervan zijn niet-bestaande CD-ROM-stations in nieuwe laptops en PC’s, en Word-bestanden van oude versies van Office.

Met een goed doordachte strategie voor de informatie-infrastructuur kunnen organisaties ervoor zorgen dat ook oude gegevensdragers en -formaten zonder problemen beschikbaar kunnen worden gesteld. Met gegevensarchivering, bij voorkeur op gedistribueerde systemen, kunnen gegevens op elk moment zonder vertraging en internationaal beschikbaar worden gemaakt voor gebruik. Dankzij cloud computing kunnen zelfs kleine en middelgrote organisaties zich nu dergelijke complexe systemen veroorloven.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud