Skip to main content

Informatie-infrastructuur

De term “informatie-infrastructuur” heeft betrekking op alle organisatorische structuren die verband houden met de gestandaardiseerde verwerking van informatie. Als infrastructuursysteem is het een van de fundamentele infrastructuursystemen van een samenleving, samen met andere systemen zoals telecommunicatie en het energienetwerk. Maar ook in het bedrijfsleven speelt een goed ontworpen informatiesysteem een uiterst belangrijke rol. Want net als in de samenleving neemt de hoeveelheid gegevens in organisaties exponentieel toe in het tijdperk van digitalisering. De informatie-infrastructuur moet zorgen voor de archivering, structurering, verwerking, analyse en bruikbaarheid van deze gigantische hoeveelheden gegevens.

Algemene informatie over de informatie-infrastructuur

Terwijl informatiesystemen in de jaren negentig en het begin van de jaren 2000 voornamelijk werden gebruikt om informatie op te slaan en door te geven, zijn in het kader van de digitalisering veel bedrijfs- en communicatieprocessen gedigitaliseerd. Vóór de digitalisering werden informatiesystemen vooral gebruikt om:

  • opslaginformatie
  • informatie gereedmaken voor bruikbaarheid
  • structuurinformatie
  • om informatie te archiveren
Als de term “informatie” niet langer alleen analoge media omvat, maar tegenwoordig bijna alleen digitale media als informatie worden beschouwd, komen er de volgende taken bij voor een informatiesysteem in het digitale tijdperk:
  • Uitvoering van de in de bovenstaande alinea genoemde taken voor digitale media van allerlei aard
  • De beschikbaarheid van informatie op lange termijn waarborgen
  • Vertrouwelijkheid en gegevensbeveiliging
  • Virtuele communicatie en collaboratief gebruik mogelijk maken
De eerste twee punten worden vaak samengevat onder de term “digitale duurzaamheid“. Hoewel het belang van deze punten vanuit wetenschappelijk oogpunt wordt aangegeven, is dit voor veel organisaties op het eerste gezicht niet duidelijk. Ondernemingen hebben er wellicht geen groot belang bij hun gegevens op lange termijn op te slaan. Vertrouwelijkheid, gegevensbeveiliging en het mogelijk maken van virtuele communicatie en collaboratief gebruik zijn echter details die voor veel bedrijven zeer relevant zijn en beslist in een modern informatiesysteem moeten worden opgenomen.

Hindernissen bij de uitvoering

Veel bedrijven worden bij de invoering van een digitale informatie-infrastructuur geconfronteerd met allerlei hindernissen, die rechtstreeks verband houden met de technologische vooruitgang. Eenvoudiger systemen, zoals interne chat- of directory-diensten, kunnen relatief gemakkelijk worden bijgewerkt, maar dit is niet noodzakelijk altijd het geval voor archivering en duurzame informatieverstrekking. Bijvoorbeeld
opslagmedia, bijvoorbeeld, kunnen verouderen en doen dit gewoonlijk binnen een zeer korte tijd. Daar komt nog bij dat gegevensformaten ook verouderd kunnen raken en dan misschien niet meer bruikbaar zijn met de huidige programmaversies.

De fabrikanten van commerciële toepassingen hebben er echter vaak belang bij te zorgen voor neerwaartse compatibiliteit, en daarom zijn voor veel programma’s conversiemechanismen voor oude bestandsformaten voorzien.

In de samenleving en de academische wereld is dit sowieso een groot probleem, maar ook in bedrijven kan het beheer van opslagmedia en -formaten al binnen 10 jaar een probleem worden. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld niet-bestaande CD-ROM-stations in nieuwe laptops en PC’s, alsmede Word-bestanden van oude Office-versies.

Met een goed doordachte strategie voor de informatie-infrastructuur kunnen organisaties er hier voor zorgen dat ook oude gegevensdragers en -formaten probleemloos beschikbaar kunnen worden gesteld. Met gegevensarchivering, bij voorkeur op gedistribueerde systemen, kunnen gegevens op elk moment zonder vertraging en internationaal beschikbaar worden gemaakt voor gebruik. Dankzij Cloud Computing kunnen zelfs kleine en middelgrote organisaties zich nu dergelijke complexe systemen veroorloven.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud