Skip to main content

IS-Management-Team

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat is een IS-Management-Team?

Volgens de BSI-norm 100-2 (IT – Basisbeschermingsprocedure) is de IS-Management-Team de vereniging van mensen die verantwoordelijk zijn voor de processen voor het over de hele linie handhaven van de informatiebeveiliging in een grotere instelling.

Wie zijn de leden van een IS-Management-Teams?

De leden van de IS-Management-Teams moeten de Information Security Officer (ISB) ondersteunen bij de uitvoering van zijn taken. Naast de ISB zijn typische leden van het team de ISB voor industriële controlesystemen (ICS), IT-functionarissen, gegevensbeschermingsfunctionarissen en, indien van toepassing, de ISB voor afzonderlijke projecten of IT-systemen.
De deelname van een vertegenwoordiger van de gebruikers wordt ook aanbevolen door het Bundesamt für Informationssicherheit (BSI). Er zijn geen specificaties voor de grootte van het team.

Info

Afhankelijk van het gewenste veiligheidsniveau, de beschikbare middelen en de omvang van een instelling, kan het team ook bestaan uit slechts één persoon, de ISB, die dan als enige verantwoordelijk is voor alle taken van het team.

Wat zijn de taken van de IS-Management-Team?

De IS-Management-Team is verantwoordelijk voor alle taken in verband met informatiebeveiliging. Dit omvat de coördinatie, de raadpleging en de controle van alle analyses, concepten en richtsnoeren op het gebied van informatiebeveiliging.

De IS-Management-Team

  • bepaalt veiligheidsdoelstellingen en -strategieën,
  • ontwikkelt een beveiligingsrichtsnoer voor informatiebeveiliging,
  • neemt deel aan de ontwikkeling van het veiligheidsconcept,
  • initieert, beheert en controleert het beveiligingsproces,
  • de uitvoering en de doeltreffendheid van de beveiligingsmaatregelen evalueert,
  • ontwerpt programma’s voor opleiding en bewustmaking inzake informatiebeveiliging,
  • adviseert het IT-Coördinatiecomité en het hogere kader over aangelegenheden in verband met informatiebeveiliging.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud