Skip to main content

IT beveiligingsbeambte

Wat is een IT-beveiligingsfunctionaris?

Twee derde van alle Duitse bedrijven wordt in een jaar blootgesteld aan cyberaanvallen. De eigen IT-beveiligingsfunctionaris van een bedrijf is verantwoordelijk voor de beveiliging van de IT van het bedrijf in het netwerk.

Taken van een IT-beveiligingsfunctionaris

Wat doet een IT-beveiligingsmedewerker? Tot de verantwoordelijkheden van een IT-beveiligingsfunctionaris behoren

  • IT-risico’s identificeren
  • uitvoering van analyses van beschermingsbehoeften
  • het ontwikkelen, uitvoeren, controleren en aanpassen van IT-beveiligingsrichtsnoeren en -concepten
  • het opzetten van een veiligheidsbeheerssysteem
  • Leiding geven aan de analyse van IT-beveiligingsincidenten
  • Beheer van middelen (budget, werktijd) voor IT-beveiliging
  • Uitvoering van opleidingsmaatregelen voor IT-beveiliging
  • Contactpersoon voor IT-beveiliging voor werknemers, zakenpartners en klanten

Info

De OM Optimiser helpt u met de geïntegreerde beveiligingsfunctie om de chronologische ontwikkeling, implementatie en controle van beveiligingsproblemen met een hoog, gemiddeld en laag risico te controleren en de zogenaamde beveiligingsscore geeft in procenten aan hoe veilig uw site werkelijk is.

Wettelijke vereisten

Bij wet zijn alleen exploitanten van openbare telecommunicatienetwerken en -diensten (overeenkomstig de telecommunicatiewet) en exploitanten van kritieke infrastructuur op het gebied van financiën, water, elektriciteit en levensmiddelen (overeenkomstig de IT-beveiligingswet) verplicht een IT-beveiligingsfunctionaris aan te stellen. Aantastingen op deze gebieden hebben ernstige gevolgen voor de samenleving en de economie.

Onderscheid van de functionaris voor gegevensbescherming

Een functionaris voor gegevensbescherming is specifiek verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens, terwijl een IT-beveiligingsfunctionaris meer holistisch verantwoordelijk is voor de beveiliging van de gehele IT-infrastructuur van een bedrijf. Volgens de federale wet op de gegevensbescherming zijn er lagere drempels voor de verplichte aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming dan voor die van een IT-beveiligingsfunctionaris.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier:


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud