Skip to main content

Inkomende verbinding

Wat is een inkomende link? Links zijn belangrijk voor een moderne website. Ze dienen niet alleen om de bezoekers te informeren over een internetaanwezigheid, maar worden door Google ook beloond met een optimale ranking omdat ze de gebruikers een echte toegevoegde waarde bieden. “Inkomend” betekent in deze context “binnenkomend...

Jappy

Wat is Jappy? Jappy is een sociaal netwerk dat in 2001 in Duitsland is opgericht. Volgens de eigen informatie van het bedrijf heeft het sociale netwerk ongeveer 640.000 geregistreerde gebruikers. Geschiedenis van Jappy Jappy werd in 2001 opgericht door Matthias Vogl en Christian Wimmer. In de beginjaren heette het...

Java

Java is een objectgeoriënteerde programmeertaal die door Sun Microsystems is ontwikkeld en in 1995 voor het eerst aan het grote publiek is voorgesteld. Met deze veelgebruikte programmeertaal kunnen programma’s worden gebruikt op alle moderne besturingssystemen waarvoor een zogenaamde “Java Virtual Machine” (JVM) beschikbaar is. By loading the video, you...

JavaScript

Wat betekent JavaScript? JavaScript is een zogenaamde “scripttaal” die in de webbrowser aan de clientzijde wordt uitgevoerd. Door gebruik te maken van JS zijn webontwikkelaars in staat om functionele en responsieve webpagina’s en webapplicaties te maken die een vergelijkbare gebruikerservaring bieden als native applicaties. By loading the video, you...

Jimdo

Wat is Jimdo? Jimdo (www.jimdo.com) is een jonge aanbieder van websites en andere internetdiensten, opgericht in Hamburg in 1997. De kerncompetentie van het bedrijf is het ondersteunen van klanten bij het maken van hun eigen website. Dit wordt mogelijk gemaakt door speciale bouwpakketten. Ze werken volgens het WYSIWYG-principe: W:...

JSLint

JSLint is een populair en uiterst nuttig hulpmiddel, een zogenaamde “linter”, dat wordt gebruikt in het kader van statische code-analyse. Het hulpmiddel wordt gebruikt bij web- en softwareontwikkeling om na te gaan of er syntactische fouten in de JS (JavaScript) broncode staan en of de broncode voldoet aan de...

JSON-LD

De term “JavaScript Object Notation for Linked Data” (JSON-LD) wordt gebruikt om een veelzijdige opmaaktaal te beschrijven. JSON-LD biedt een aantal verschillende voordelen in directe vergelijking met oudere versies en speelt vooral een belangrijke rol op het gebied van zoekmachine-optimalisatie (SEO). De opmaaktaal staat toe, Rich Snippets (d.w.z. zoekresultaten...

Jumbo kaders

In computernetwerken zijn jumbo frames een zogenaamd Ethernet-frame met meer dan 1.500 bytes aan nuttige lading, de limiet die door de IEEE 802.3 norm is vastgesteld. Conventioneel kan het jumbo frame tot 9.000 bytes aan nuttige lading bevatten, maar er zijn variaties – de term moet dus met enige...

Juniper Onderzoek

Het zogenaamde “Juniper Research” is een instituut voor marktonderzoek en bedrijfsontwikkeling dat gevestigd is in de stad Basingstoke in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk. Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde instituut werd opgericht in 2001 en is gespecialiseerd in het identificeren en evalueren van groeikansen op de volgende...

Startpagina

Een zogenaamde “jump page” is een webpagina die hoofdzakelijk wordt gebruikt in het kader van Zoekmachine optimalisatie (SEO) van internet aanwezig zijn. De pagina fungeert als een soort tussenpagina om bezoekers door te verwijzen naar de eigenlijke website. Deze pagina’s worden ook wel brug-, satelliet- of spiegelpagina’s genoemd. Wanneer...