Skip to main content

Kosten per Mille (CPM)

Wat is Cost Per Mille (CPM)?

Cost per Mille, ook wel Cost Per Thousand genoemd, is een marketingterm die wordt gebruikt om te verwijzen naar de prijs van 1.000 advertentie-impressies op een website. Als een website-uitgever 2,00 CPM rekent, moet een adverteerder 2,00 betalen voor elke 1.000 vertoningen van zijn advertentie. De “M” in CPM staat voor het woord “Mille”, Latijn voor “duizenden”.

Voor media zonder telbare impressies geeft CPM de kosten per 1000 geschatte impressies van de advertentie weer. Deze traditionele vorm van reclamekostenmeting kan ook worden gebruikt in combinatie met prestatiegerichte modellen.

Betekenis:

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • Vergelijking: de CPM-metriek is bedoeld om de kosten van reclamecampagnes in en tussen verschillende media te vergelijken. Een typische reclamecampagne kan proberen potentiële consumenten op meerdere locaties en via meerdere media te bereiken. Met behulp van de CPM-metriek kunnen marketeers kostenvergelijkingen
  • maken tussen deze media, zowel in de planningsfase als bij de evaluatie van eerdere campagnes.

  • Het inschatten van succes
[/su_list]

Cost Per Mille (CPM) wordt berekend door de kosten van de reclamecampagne te delen door het aantal impressies dat door elk onderdeel van de campagne wordt geleverd. CPM is dus de prijs van een mediacampagne in verhouding tot het succes ervan bij het genereren van impressies.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud