Skip to main content

Kredietscores

Wat is kredietscores?

Kredietscores zijn een statistische methode die wordt gebruikt om de kredietwaardigheid van consumenten te beoordelen. Een scorewaarde geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat een klant een schuld zal vereffenen. Het wordt door banken gebruikt als een belangrijke basis voor hun kredietbeslissingen; in het geval van leningen met rentetarieven die afhankelijk zijn van kredietwaardigheid, bepaalt de scorewaarde ook het individuele rentetarief. Andere bedrijven gebruiken ook deze scorewaarden, die afkomstig zijn van kredietagentschappen zoals Schufa.

Welke factoren spelen een rol in het kredietscore proces?

Schufa en andere kredietinformatiebureaus maken de exacte formule voor het berekenen van de scorewaarden niet bekend. Zeker is dat zij persoonlijke financiële gegevens omvatten, zoals een persoonlijke insolventieprocedure. Bovendien omvatten zij, volgens deskundigen, algemene statistische gegevens zoals de woonplaats.

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

Een kredietscore zal waarschijnlijk onder meer deze aspecten omvatten:

  • Achterstallige betalingen en gerechtelijke acties zoals executie.
  • Aantal studiepunten
  • Frequentie van rekeningwijzigingen
  • Beroep
  • Residentie
[/su_list]

Kredietagentschappen zoals Schufa berekenen gewoonlijk naast een algemene scorewaarde ook sectorspecifieke scorewaarden. Dit is te wijten aan de verschillende debiteurenrisico’s. Een wanbetaling op een consumentenkrediet, bijvoorbeeld, is ernstiger dan een onbetaalde factuur van een onlinehandelaar. Schufa en Co. hanteren dan ook strengere normen bij het toekennen van kredietscores aan banken.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud