Skip to main content

Keyword-Jamming

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Wat betekent Keyword-Jamming?

Keyword-Jamming is een manier om uw eigen Google Ads campagne te steunen. Tegelijkertijd heeft de methode tot gevolg dat de campagne van een concurrent wordt verzwakt. De term Keyword-Jamming bevat de Engelse term to jam. Dit betekent blokkeren, verlammen of verstoren. De procedure wordt reeds door de term aangeduid.

Plaatsing van een Google Ads campagne

Google Ads campagnes zijn lonende marketingmaatregelen voor bedrijven. Als u verkeer op uw website genereert en hoge klikfrequenties genereert, zult u verkopen realiseren. Dergelijke markten zijn dienovereenkomstig concurrerend. Deze concurrentiesituatie komt ook tot uiting in de overeenkomstige campagnes op Google. Een veelgebruikt instrument voor campagnes die verkeer en klantenwerving genereren is Google Ads. Een succesvol gebruik van het instrument vereist een maximale winst met een zo laag mogelijke kosteninvestering. Eén aspect van het gebruik van Google Ads is het zogenaamde ranggetal. Keyword-Jamming vereist dat deze waarde en het optimale gebruik ervan bekend zijn.

Het rangnummer op Google Ads

De positie van de advertentie op een pagina en de levering ervan wordt bepaald door het rangnummer.

Bij de berekening van dit getal spelen onder meer verschillende aspecten een rol:

  • Kwaliteit van de advertentie op het moment van de veiling
  • offertebedrag
  • Verwacht doorklikpercentage
  • Grenzen van de advertentierang
  • Zoekcontext, d.w.z. tijd, plaats, zoektermen, enz.
  • Concurrentiepotentieel van een veiling

Tip!

De klikprijs, wanneer die berekend wordt, kan ook worden beïnvloed. Het maximumbod wordt vermenigvuldigd met de kwaliteitsfactor. Niet alleen de eigen rankingwaarde bepaalt de latere maximale klikwaarde. De eigen rangordewaarde moet worden vermenigvuldigd met de concurrerende kwaliteitswaarde. Hierdoor wordt de werkelijke klikprijs gemanipuleerd, die nu boven of onder het maximumbod per klik kan liggen.

Wat bepaalt de kwaliteitsfactor?

Verschillende parameters resulteren in de kwaliteitsfactor. De prestaties van vergelijkbare veilingen worden in de evaluatie meegenomen, evenals het klikpercentage. De kwaliteit van de landingspagina en de responstijden van de betrokken servers zijn net zo belangrijk.

Als de waarde van de kwaliteitsfactor laag is, verhoogt dit de klikprijs die uiteindelijk kan worden verwacht. Dit is waar de invloed van het aanbod van de concurrent in het spel komt.

Hoe gebruikt u Keyword-Jamming?

Voor verdere actie is het van belang te begrijpen dat het eigen rangnummer niet alleen van invloed is op het eigen aanbod. Het heeft ook een indirect effect op de aanbiedingen van de concurrenten. Als u de waarde voor uw eigen bod verhoogt, beïnvloedt u de klikprijs voor campagnes van concurrenten op de markt. Als dit doelgericht gebeurt, wordt het Keyword-Jamming genoemd: Het eigen bod wordt opzettelijk zo hoog opgegeven dat het budget van een concurrent wordt opgebrand. Het bod van de concurrent wordt dus voortijdig tenietgedaan. Op die manier heeft de eigen campagne de concurrentie gewoon uit de weg geruimd.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud