Skip to main content

Keyword Proximity

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat betekent Keyword Proximity?

Een zoekterm kan bestaan uit een combinatie van trefwoorden. De Keyword Proximity verwijst naar de afstand tussen de individuele trefwoorden van de zoekterm. Hoe kleiner de afstand tussen de afzonderlijke trefwoorden van een zoekterm, hoe relevanter deze is vanuit het oogpunt van een zoekmachine.

Hoe beïnvloedt Keyword Proximity de ranking in zoekmachines?

De beste manier om het effect op de ranking in zoekmachines uit te leggen is aan de hand van een voorbeeld:

  • Hoe trefwoord dichtheid invloed zoekmachine rankings
  • Hoe trefwoord dichtheid invloed zoekmachine ranking

In het voorbeeld hierboven, als iemand zocht op “search engine rankings”, is het waarschijnlijker dat een website met de tweede zin hoger zal scoren dan die met de eerste.
De reden hiervoor is dat de trefwoorden dichter bij elkaar staan. Dit veronderstelt, natuurlijk, dat al het andere hetzelfde is.

Veel SEO experts denken dat de Keyword Proximity alleen betrekking heeft op de belangrijkste zoekwoorden. Er is echter ook een nabijheidseffect voor semantische trefwoorden. Het gebruik van trefwoorden die dicht bij elkaar liggen wordt semantische nabijheid genoemd. Google gebruikt dit als een ranking signaal.

Info

Semantische nabijheid is een begrip dat de gelijkenis van documenten of termen per soort inhoud beschrijft.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud