Skip to main content

Kritieke infrastructuren (KRITIS)

De term kritieke infrastructuren (KRITIS) verwijst naar bedrijven en installaties waarvan de functionaliteit essentieel is voor de bevoorrading van de bevolking. Het omvat tevens instellingen die van bijzonder belang zijn voor de openbare veiligheid en orde. Deze moeten speciale bescherming krijgen. Voor de verantwoordelijken zijn er echter ook verplichtingen die bijvoorbeeld voortvloeien uit de IT-beveiligingswet.

Kritieke infrastructuren – welke bedrijven vallen hieronder?

Het Federaal Bureau voor Informatiebeveiliging (BSI) en het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbestrijding (BBK) hebben tot taak te waken over kritieke infrastructuren.

In de verordening inzake kritieke infrastructuur (BSI-KritisV) worden de betrokken bedrijfstakken, sectoren genoemd, ingedeeld:

    • Energie: Hieronder vallen leveranciers van elektriciteit, gas, brandstof/verwarmingsolie en stadsverwarming. Benzinestations kunnen nu al worden beschouwd als KRITIS.
    • Water: Deze sector omvat bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de drinkwatervoorziening of de afvoer van afvalwater.
    • Levensmiddelen : deze sector omvat ondernemingen die zich bezighouden met de produktie, verwerking en distributie van levensmiddelen. Het doel is ervoor te zorgen dat in het hele land voldoende voedsel beschikbaar is.
[li]Informatietechnologie en telecommunicatie: Hieronder worden bedrijven verstaan die diensten verlenen op het gebied van telefonie of datatransmissie. Daarom vallen ook internetproviders in deze categorie.

  • Gezondheidszorg: Voorzieningen die de medische verzorging van de bevolking ten goede komen, vallen onder deze sector. Hieronder vallen bijvoorbeeld ziekenhuizen, medische laboratoria en apotheken.
  • Financiën en verzekeringen: De levering van contant geld en de noodzakelijke bescherming van de dagelijkse activiteiten worden eveneens als kritieke infrastructuren aangemerkt. Met name geautomatiseerde financiële transacties, zoals bankoverschrijvingen en de levering van contant geld, moeten worden beveiligd.
  • Vervoer en verkeer: De vlotte doorstroming van het personen- en vrachtverkeer wordt ook erkend als belangrijk voor de functionaliteit van de gemeenschap en krijgt bijzondere bescherming. Zo is de levering van noodzakelijke goederen een eerste vereiste om de voedselvoorziening te garanderen.

Voor alle sectoren zij erop gewezen dat in de verordening drempelwaarden worden genoemd. Het bedrijf moet bijvoorbeeld een bepaalde omvang hebben of een bepaald productievolume om onder de verordening te vallen.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Is er eigenlijk wel een reëel risico?

Een bijzonder punt van aandacht is de onderlinge verwevenheid van alle sectoren. Volgens een onderzoek uit 2015 zei bijvoorbeeld 63 procent van de KRITIS- middelgrote bedrijven (100-499 werknemers) dat ze in de afgelopen twee jaar te maken hadden gehad met gegevensdiefstal, spionage of sabotage.

Veel processen in ons land zijn zo geautomatiseerd en gespecialiseerd dat een verstoring in slechts één van de genoemde sectoren tot enorme moeilijkheden in de andere gebieden zou leiden. Als de stroomvoorziening voor langere tijd uitvalt, zou ook de medische zorg op korte termijn in gevaar komen. Voedsel zou bederven zonder koeling, benzinepompen in benzinestations zouden niet meer werken.
Met name zijn er verplichtingen om informatietechnologiesystemen te beveiligen. Aanvallen hierop zijn onderworpen aan de meldingsplicht.
Zo is er bijvoorbeeld het publiek-privaat partnerschap voor de bescherming van kritieke infrastructuur (UP KRITIS). Daarin worden onder meer analyses en aanbevelingen gegeven.

Verdere links:

https://www.kritis.bund.de/SharedDocs/Downloads/Kritis/
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud