Skip to main content

Latente semantische indexering

Wat is Latente Semantische Indexering (LSI)?

Latente semantische indexering (LSI) is een speciale technologie die wordt gebruikt bij het verbeteren van de kwaliteit van zoekresultaten in zoekmachines. De procedure is gebaseerd op een andere methodologie dan het louter zoeken naar specifieke trefwoorden (sleuteltermen).

In het kader van LSI worden webpagina’s onderzocht en geëvalueerd met betrekking tot de frequentie van semantisch verwante zinnen, woorden en hele zinnen. Op basis van deze analyses bepaalt LSI of een website semantisch verwant is of veraf ligt. Deze procedure vormt de centrale basis voor Latente Semantische Optimalisatie.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Algemene informatie

Terwijl alleen exact voorkomende trefwoorden in aanmerking worden genomen bij het zuiver “zoeken op trefwoord”, worden ook semantisch verwante zoektermen opgenomen in de latente semantische indexering. Dit betekent dat ook websites in de lijsten met zoekresultaten (SERP’s) kunnen worden opgenomen waarop de zoekterm in het geheel niet voorkomt.

Dit verschijnsel doet zich bijvoorbeeld voor wanneer op een webpagina een groot aantal termen voorkomt die op semantisch niveau gelijkenis vertonen met de zoekterm. Het kan zelfs gebeuren dat Google en Co. een semantisch verwante tekst hoger rangschikken en de bijbehorende website dus een hogere ranking toekennen dan een website waarop de zoekterm meerdere malen voorkomt.
Dit type analyse wordt gekenmerkt door de volgende kenmerken:
[su_list icon=”icon: share” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

  • Synoniemen, homoniemen en antoniemen kunnen met hoge trefzekerheid worden herkend.
  • verkeerd gespelde woorden kunnen relatief gemakkelijk worden geïdentificeerd
  • woorden worden ingedeeld in categorieën of vakgebieden, zodat de semantische relaties tussen de afzonderlijke woorden veel nauwkeuriger kunnen worden weergegeven en herkend
[/su_list] Voor de creatie van SEO teksten brengt LSI enkele belangrijke innovaties. Zo zult u zich in de toekomst minder moeten houden aan de beperkende specificaties van de waardoor teksten veel natuurlijker zullen overkomen en u de SEO maatregelen niet meer zult opmerken.

Hoe werkt het?

Latente semantische indexering is gebaseerd op semantische correlatie, waarbij de betekenis en zin van verschillende woorden en inhoud met elkaar in verband worden gebracht. In deze benadering vangen zoekmachines semantisch gelijkende woorden en zinsdelen op. Ook verwante woorden of woordgroepen, zoals homoniemen, synoniemen en andere correlaties tussen woorden en zinsdelen, maken deel uit van de vastgelegde informatie.

Sommige termen zijn opzettelijk niet in de LSI opgenomen omdat zij in veel teksten voorkomen. Deze omvatten, bijvoorbeeld, woorden zoals:
[su_list icon=”icon: share” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

  • bepaalde voorwerpen (de, de, de)
  • onbepaalde lidwoorden (een, een, een)
  • voorzetsels (in, op, onder, bij)
[/su_list]

De basis voor de semantische evaluatie en analyse zijn de zogenaamde“inhoudswoorden“. Dit zijn termen die verwijzen naar specifieke en concrete inhoud.

Conclusie

Latente semantische indexering kan het probleem van de zogenaamde “keyword stuffing” doeltreffend oplossen. Moderne zoekmachines zoals Google en Bing zijn tegenwoordig in staat om een niet-bestaande semantische verwijzing te detecteren wanneer een bepaald trefwoord voorkomt. Als een trefwoord in een onbestaande of verkeerde context op een website wordt gebruikt, kan dit een negatief effect hebben op de ranking van de betrokken website. Google en Co. herkennen de poging tot manipulatie en reageren met een verlaging van de ranking.

Als daarentegen veel semantisch verwante woorden worden gebruikt die het hoofdzoekwoord ondersteunen, zal de website door zoekmachines worden beloond met een hogere ranking. Daarom is het raadzaam dat webmasters en site-eigenaren naast de dichtheid van trefwoorden ook aandacht besteden aan het gebruik van semantisch gerelateerde woorden en zinsdelen.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud