Skip to main content

Leidend landconcept

De term “leidend land concept” (LCC) verwijst naar een concept dat vooral in deinternationale marketing wordt gebruikt. LCC beschrijft een methodische aanpak voor de ontwikkeling van internationale markten, die in fasen wordt uitgevoerd. Kenmerkend voor deze benadering is dat de leidende positie van een dienst of produkt in een bepaald land (lead country) als basis wordt genomen voor de ontwikkeling van een internationale strategie. Het gehele marketingconcept wordt derhalve eerst ontwikkeld en geoptimaliseerd in het desbetreffende leidende land voordat het vervolgens wordt overgebracht naar andere landen waarvan de markten moeten worden ontwikkeld en daar als basis voor marketingconcepten wordt gebruikt. Het concept van het leidende land kan worden vergeleken met het zogenaamde “geïntegreerde netwerkmodel”, waarin één enkel knooppunt de volledige beslissingsbevoegdheid uitoefent.

Algemene informatie over het concept “leidend land

Het in het leidende land ontwikkelde marketingconcept wordt als model genomen voor de ontwikkeling van probleemoplossingen, die vervolgens worden aangepast aan de specifieke behoeften van de doellanden en beschikbaar worden gesteld als een zogenaamde “know-how transfer”. LCC is dus een structureel coördinatie-instrument waarbij de rol van coördinator van een dienst of product voor een bepaald land of een bepaalde regio wordt waargenomen door een organisatorische eenheid. Deze verantwoordelijke coördinator ontwikkelt vervolgens marketingconcepten voor dochterondernemingen in andere buitenlandse markten vanuit het leidende land.
Door de dochteronderneming als landleider te kiezen die op een gebied de meeste ervaring en deskundigheid te bieden heeft, is het mogelijk om Synergie-effecten worden opgeroepen voor de hele onderneming en worden gebruikt om competenties te versterken. De coördinatie wordt dus niet gecontroleerd vanuit het hoofdkantoor van de onderneming. Met het “Lead Country Concept” kunnen de sterke punten van deelneming aan nationaal beproefde marketingconcepten worden gecombineerd met de voordelen van internationale arbeidsverdeling in wereldwijd opererende bedrijven.

Internationale kennisoverdracht

LCC biedt de volgende voordelen in het kader van een internationale expansie van een onderneming of organisatie:
[su_list icon=”icon: share” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

  • Verbetering van de besluitvormingsresultaten
  • Ontlasting van het hoofdkantoor bij belangrijke besluitvormingskwesties door decentralisatie
  • Betere bedrijfsresultaten door de toepassing van reeds beproefde marketingconcepten en -strategieën
[/su_list] Het proces is er ook op gericht sneller en doeltreffender te reageren op regionale marktveranderingen door de vrijheidsgraden van de afzonderlijke nationale bedrijven meer te standaardiseren.

Conclusie

LCC is een structureel coördinatie-instrument dat vooral in de internationale marketing wordt gebruikt. Het systeem is gebaseerd op de selectie van een specifiek land (leidend land), dat als basis wordt genomen voor de ontwikkeling van een internationale strategie.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud