Skip to main content

Levenscyclus van de klant

De Customer Life Cycle beschrijft de verschillende fasen van de relatie tussen de klant en het bedrijf. De term is afkomstig van Customer Relationship Management (CRM), alternatieve termen zijn de klantenbindingscyclus en de klantenlevenscyclus.

Welke doelstellingen worden met Customer Life Cycle Management nagestreefd?

Het doel van marketing is de klant blijvend aan het bedrijf te binden. Naast de aankoop van het product of de dienst, moet de klant loyaliteit tonen aan het bedrijf. Er wordt ook gestreefd naar aanbevelingen van de klant. Dit resulteert in verdere mogelijkheden in marketing om het verkooppotentieel van de klant te maximaliseren.

Wat zijn de voordelen van Customer Life Cycle Management?

  • Blijvende loyaliteit aan het bedrijf, zelfs na de aankoop
  • Loyaliteit, klant wordt pleitbezorger van het merk
  • Upselling, exclusieve aanbiedingen doen
  • Leercurve in het bedrijf, verbetering van de interactie met de klant.

Welke fasen doorloopt Customer Life Cycle Management?

De levenscyclus van de klant in een onderneming begint bij het eerste contact. Als de klant eenmaal loyaal is, moet hij dat ook blijven.

  • Belangstelling van de klant, bv. door een eerste contact(awareness)
  • Overweging om een product of dienst te kopen(Consideration)
  • Follow-up contact met het bedrijf, b.v. reparatie, klantenservice(Eigendom)
  • Hernieuwde aankoop, bv. verbeterd product, nieuwe functies (Heroverweging)

In elke fase van de customer life cycle-definitie moet de klant op het juiste medium en met optimaal afgestemde boodschappen worden bediend om een blijvende klantenbinding te verzekeren.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud