Skip to main content

MAC-adres (Media Access Control)

Wat betekent Media Access Controll?

Het MAC-adres (Media Access Control) is de individuele identificatie van netwerkapparaten. Elk apparaat in een netwerk heeft zo’n identificatiecode. Als hij meerdere interfaces heeft, krijgt elke interface zijn eigen adres. Het MAC-adres is nodig om apparaten binnen lokale netwerken te identificeren. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om in te loggen op de router.

MAC in het OSI lagenmodel

Het MAC is een noodzakelijk onderdeel voor het tot stand brengen van verbindingen in netwerken, waaronder het Internet. De structuur wordt vaak beschreven in het OSI-model (Open Systems Interconnections model):

  • Fysieke laag: Zorgt voor de fysieke transmissie, bijvoorbeeld door middel van elektrische, optische of elektromagnetische signalen.
  • Datalink-laag: Is verantwoordelijk voor de foutloze overdracht van de verzonden tekenreeksen (bits). Dit omvat ook het doorsturen naar de juiste interface. Dit is waar de MAC is bevestigd.
  • Schakelende laag: Is verantwoordelijk voor het schakelen van de gegevenspakketten. Dit gebeurt op basis van de IP-adressen die aan de apparaten zijn toegewezen.
  • Transportlaag: Regelt het type transport van de pakketten, bijvoorbeeld segmentatie of congestievermijding. Adressering geschiedt op basis van de poortnummers van een netwerkapparaat. Op die manier kunnen gegevens op het toestel worden toegewezen aan een toepassing.
  • Sessielaag: Controleert de verbindingen en gegevensuitwisseling tussen concrete processen van de betrokken systemen.
  • Presentatielaag: Beheert de presentatie van de verzonden gegevens, bijvoorbeeld de bestandsformaten zoals “GIF” of “JPEG”.
  • Toepassingslaag: Is verantwoordelijk voor de functies van toepassingen en de in- en uitvoer van gegevens.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Details van het MAC-adres (Media Access Control)

Het MAC-adres (Media Access Control) bestaat uit zes blokken van elk twee tekens, gescheiden door dubbele punten. De twee tekens beschrijven elk een Byte in hexadecimale notatie. In tegenstelling tot het decimale getallensysteem met de tien cijfers 0-9, bestaat dit getallensysteem uit 16 cijfers. De waarden 10-15 worden weergegeven met de letters A-F.

Info

Een MAC-adres kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 00:11:22:A1:BB:CF.

Het adres wordt door de fabrikant permanent aan het netwerkapparaat toegewezen. Het adres van een ingebouwde netwerkkaart, bijvoorbeeld, wordt door het besturingssysteem uitgelezen en vervolgens gebruikt.

FAQs

Het kan worden bekeken op de opdrachtregel of door de eigenschappen van een netwerkinterface te bekijken. Op smartphones van het type Apple iPhone worden de MAC-adressen opgeslagen in de instellingen onder “Algemeen/Info”. Onder Windows, bijvoorbeeld, kunnen ze worden weergegeven door het commando “ipconfig /all” in te voeren.
Ze zijn nuttig bij het configureren van routers. Vaste IP-adressen kunnen worden toegewezen op basis van het MAC-adres. Dit helpt bij de permanente identificatie van apparaten in het netwerk. Bovendien kan de veiligheid worden verbeterd als de aanmeldingsmogelijkheid wordt beperkt tot bekende MAC-adressen.
Ondanks de vaste toewijzing van een adres door de fabrikant, wordt het later alleen door het besturingssysteem beheerd als een vermelding. Dit kan worden gewijzigd met eenvoudige commando’s op de opdrachtregel of in de instellingen van de netwerkapparatuur.

Verdere links

https://www.elektronik-kompendium.de/
https://www.ip-insider.de/


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud