Skip to main content

Nicknapping

De term nicknapping wordt gebruikt om de toestand te beschrijven waarin een bijnaam, een zogenaamde “nickname” illegaal en zonder toestemming wordt gebruikt. Dit misbruik van de bijnaam gaat vaak gepaard met gestolen wachtwoorden, toegangsgegevens en andere persoonsgegevens.

Algemene informatie

De samenstelling van de term is afgeleid van de Engelstalige termnickname” en het woord “napping”, dat een afkorting is van “kidnapping”. N-napping komt vooral voor in verband met chatportalen en sociale netwerken. Het hoofddoel is de reputatie van een bepaald persoon te schaden. Door het installeren van kwaadaardige softwareproducten op onvoldoende beveiligde systemen worden computers benaderd om privé-toegangsgegevens en de bijbehorende nicknames te bespioneren. Dit wordt gewoonlijk geassocieerd met de ontcijfering van andere privé-informatie in verband met de bijnaam.

Cybercriminelen gebruiken de gestolen privégegevens om nieuwe rekeningen te registreren op naam van hun slachtoffers, die zich daar in eerste instantie uiteraard niet van bewust zijn. Er is dus sprake van gericht identiteitsmisbruik. Door gebruik te maken van gestolen foto’s en andere persoonlijke informatie kunnen op die manier “realistische” nepprofielen van de slachtoffers worden aangemaakt. De nepprofielen worden vervolgens gebruikt om verklaringen af te leggen op fora of socialemediaplatforms en om te communiceren met andere gebruikers. Er kunnen verschillende technieken en benaderingen worden gebruikt, bijvoorbeeld:

 • Een vals profiel wordt gebruikt om opzettelijk racistische, immorele of seksistische uitlatingen te doen met het doel de reputatie van het slachtoffer te schaden.
 • Cybercriminelen gebruiken nepprofielen om met de vrienden van het slachtoffer te communiceren en hen te bespioneren.
  Nicknapping kan desastreuze gevolgen hebben voor het slachtoffer en kan jarenlang een negatieve invloed hebben op zijn carrière en reputatie.

Hoe kan nicknapping gebeuren?

Nicknapping komt voor omdat een bijnaam op het World Wide Web geen echte naam is. Meer bepaald is een bijnaam niet beschermd en is het slechts een bijnaam zonder enig belang. De toegangsgegevens en andere informatie in verband met een nickname die door fraudeurs worden bespioneerd, vormen op hun beurt in Duitsland een strafbaar feit. Iedereen die denkt dat hij het slachtoffer is geworden van N-Napping moet het volgende doen:

 • Zorg voor bewijsmateriaal zoals screenshots en chatlogs die de feiten bewijzen.
 • Breng de beheerders van een sociaal netwerk, platform of forum op de hoogte van het incident.
 • Als er sprake is van identiteitsdiefstal, moet onmiddellijk aangifte worden gedaan bij de politie.

Strafbaar feit

Als N-Napping wordt gemeld, gebeurt het in veel gevallen dat de handeling strafbaar wordt gesteld als fraude. Afhankelijk van de aard van de handeling kunnen echter ook andere strafbare feiten worden aangegeven, zoals:

 • Smaad
 • smaad
  In ieder geval is het raadzaam om waakzaam te blijven tegen deze vorm van cybercriminaliteit en uw eigen toegangsgegevens en wachtwoorden regelmatig te wijzigen.

Conclusie

Nicknapping is een reëel gevaar dat zich met name voordoet op sociale netwerken zoals Facebook of Twitter.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud