Skip to main content

Network Time Protocol (NTP)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Computernetwerken hebben gesynchroniseerde tijdstempels nodig voor de correcte uitvoering van netwerkoverschrijdende diensten en processen. De Network Time Protocol (NTP) wordt gebruikt om asynchrone kloktijden in verschillende computersystemen te vermijden.

Wat is het Netwerk Tijd Protocol?

De Network Time Protocol is een protocol van de Internet-protocolfamilie, gepubliceerd in 1985 en beschreven in RFC 958. De NTP maakt gebruik van het verbindingsloze UDP protocol (User Datagram Protocol) voor het synchroniseren van computerklokken op basis van de gecoördineerde universele tijd, afgekort UTC, die sinds 1972 wereldwijd geldig is. Met behulp van de in NTP vervatte protocolmechanismen kunnen de tijden van verschillende computer- en netwerksystemen worden gesynchroniseerd met een nauwkeurigheid van enkele nanoseconden. Bovendien bevat het protocol specificaties voor de gebruikte referentieklokken zonder zelf algoritmen voor de synchronisatie te bevatten.

Hoe werkt de Network Time Protocol (NTP)?

De gecoördineerde universele tijd die door NTP wordt gebruikt voor de synchronisatie van computerklokken, wordt opgevraagd via:

  • Primaire tijdservers
  • Satellietnavigatiesystemen (GPS)
  • Radio systemen

Het synchronisatieproces van de NTP is verdeeld in verschillende lagen, strata genaamd. Alle apparaten die de tijd verkrijgen van GPS-systemen of een primaire tijdserver bevinden zich in stratum-0, de bovenste laag. Computers, smartphones of tablets die hun tijd van een stratum-0-apparaat krijgen, bevinden zich in stratum-1 en onmiddellijk.

Tip!

In Network Time Protocol (NTP) is een apparaat dus een Client van het hogere stratum en tegelijkertijd een server voor het volgende lagere stratum.

Verdere links:


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud