Skip to main content

Ontwerp van menselijke oplossingen

De term Human Solutions Design verwijst naar een ontwerp- en managementkader dat de mens centraal stelt in de productontwikkeling. Daarom wordt het soms ook Human Centered Design genoemd. Het gaat erom de gebruiker, klant, gast, cliënt, enz. te leren kennen en hun behoeften te begrijpen. Dit inlevingsvermogen moet het mogelijk maken een product te creëren dat zo perfect mogelijk aan zijn eisen voldoet. Een populaire Duitse vertaling is dan ook “zielgruppengerecht”. De term is echter niet helemaal op zijn plaats: Zielgruppengerecht is een uitdrukking die het einddoel beschrijft. Human Solution Design, daarentegen, betekent de manier om dit te bereiken.

De drie fasen van Human Solution Design

Human Centered Design als raamwerk bestaat uit drie fasen:

Ontwikkelaars leren rechtstreeks van de mensen voor wie zij werken. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van interviews. Een andere mogelijkheid is dat de ontwikkelaars de doelgroep in hun dagelijks leven vergezellen en zo een gevoel krijgen voor wat zij nodig hebben.
Het geleerde wordt door de ontwikkelaars gebruikt om mogelijkheden voor een ontwerp te vinden. De eerste prototypes worden gebouwd. Het is belangrijk dat het werk pas begint als het geleerde werkelijk is geïnternaliseerd. Vertegenwoordigers van de doelgroep kunnen bijvoorbeeld na besprekingen het “groene licht” geven wanneer zij het gevoel hebben dat de ontwikkelaars hebben begrepen waar het hen om gaat.
Het product wordt ontwikkeld en op de markt gebracht. Marktgereedheid is echter pas bereikt wanneer vertegenwoordigers van de doelgroep het gevoel hebben dat de oplossing aan hun verwachtingen voldoet.

Voor- en nadelen

Pro
 • in principe gegarandeerd succes, omdat ervoor wordt gezorgd dat de doelgroep het product waardeert
 • doelgroep is goed bekend, wat nuttig is voor verdere ontwikkelingen
 • hulpzaam voor zowel materiële producten als voor diensten, dus altijd bruikbaar voor ontwikkeling
 • effectiviteit en efficiency bij ontwikkeling worden verbeterd, omdat alleen dingen worden ontwikkeld die daadwerkelijk nut hebben
 • problemen (bijvoorbeeld voor gezondheid of arbeidsveiligheid) worden in een vroeg stadium onderkend
Contra
 • ongeschikt voor grote doelgroepen tijd- en kostenintensief om de doelgroep te leren kennen
   • Dus wanneer moet het kader worden gebruikt? Deskundige Dr. Martina Beck heeft hiervoor een paar factoren geopperd:
    [su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

     • “Als een individuele bijdrage in een procesketen moet worden getoond.”
     • “Wanneer ideeën voor de digitale transformatie van het eigen bedrijf moeten worden ontwikkeld.”
     • “Als er nieuwe zakelijke ideeën gevonden moeten worden.”
     [/su_list]

  Verwante links:
  www.maibornwolff.de
  www.onlinesolutionsgroup.de


  Heeft u nog vragen?

  Neem contact met ons op


Verdere inhoud