Skip to main content

Open Marketplace

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Wat betekent de term Open Marketplace?

De term Open Marketplace (open markt) beschrijft het economisch systeem van een “in feite vrije markt”. In de praktijk is zo’n “vrije” markt een theoretisch denkmodel. Het staat voor markten zonder belemmeringen en zelfs zonder belastingen. Een markt waaraan iedereen mag deelnemen en waarvoor geen vooraf vastgestelde regels bestaan.

Goed om te weten!

Open markt in de IT-zin, heeft te maken met programmatisch adverteren. Dit is een digitale marktplaats voor de geautomatiseerde en individuele verhandeling van onlinereclame, meestal inlassingen op advertentieruimte.

Aankoop en levering van reclame in de Open Marketplace

De transactie op Open Marketplace is een geautomatiseerde real-time transactie. De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. In de regel vindt de handel plaats tijdens het biedproces (real time bidding).

Op het moment dat het bod wordt aanvaard, levert de bieder de inventaris. De term “inventaris” staat niet voor meubilair, maar voor:

  • Reclameruimte
  • Reclamemateriaal
  • Reserveringen voor reclame
  • Advertenties

over webpagina’s en Apps. Het meest prominente voorbeeld van dergelijke advertenties wordt geleverd door Google met zijn advertentie-impressies.

Afbakening – particuliere marktplaats

Met Open Marketplace heeft de websitebeheerder geen invloed op welke advertentie-impressies zijn site weergeeft. Het is hem niet toegestaan bepaalde bieders of sectoren uit te sluiten. Dit is niet altijd onproblematisch.

Mogelijke problemen:

  • Concurrentie tussenvoegsels
  • Thematisch ongepaste advertenties

In het geval van programmatische reclame kan de site-exploitant zich via een “particuliere marktplaats” afscheiden van ongewenste advertenties. De afbakening vindt plaats via onderhandse transacties en onderhandse veilingen.

Verdere links:


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud