Skip to main content

Paid Submission

Wat is een Paid Submission?

Een Paid Submission is een betaald lidmaatschap. Online, bijvoorbeeld, kunnen websitebeheerders hun geld investeren om hun aanwezigheid op internet in een webdirectory te laten opnemen. Het basisconcept bestond al lang voor het World Wide Web: Als een bedrijf betaalde om in een bedrijvengids te worden opgenomen, was dit niet meer dan een Paid Submission.

Twee soorten Paid Submissions

Er zij op gewezen dat er in de moderne tijd twee soorten Paid Submissions bestaan:

  • Ten eerste garanderen grote directories met een uitstekende reputatie geen toelating in ruil voor betaling. Zij verzekeren alleen dat de aanvraag in behandeling zal worden genomen, maar behouden zich het recht voor de aanvraag af te wijzen. Op die manier willen zij de integriteit van hun aanbod behouden. Dit is nodig omdat dit inkomen vaak hun eigen inkomen is. Zij zijn er dus van afhankelijk dat hun aanbod op waarde wordt geschat.
  • Ten tweede, tegen betaling is opname gegarandeerd – dit geldt vooral voor kleinere directories.

Betalingen werken ook op twee manieren:

  • Ten eerste: Er kan een eenmalige betaling worden gedaan voor een bepaalde periode. Daarna wordt de eigen vermelding gewist.
  • Ten tweede is het een soort abonnement, waarbij op geregelde tijdstippen opnieuw moet worden betaald zonder opzegging. In ruil daarvoor, blijft de ingang.

Info

Ten derde was het vroeger gebruikelijk om één keer te betalen en permanent ingeschreven te staan. Deze variant wordt echter steeds zeldzamer.

De voordelen van Paid Submissions voor websitebeheerders

  • Vindbaarheid: In speciale sectoren leveren zoekmachines vaak geen bevredigende resultaten op. Als u bijvoorbeeld ambachtslieden met bepaalde diploma’s nodig hebt, zult u die vaak niet vinden bij Google en Co. Speciale online bedrijvengidsen bieden in dit opzicht betere diensten.
  • Zoekmachine optimalisatie: Vermeldingen in gerenommeerde directories zijn waardevolle backlinks en helpen dus bij zoekmachine optimalisatie.

De nadelen

  • De prijzen van veel portalen zijn niet transparant.
  • Door de toenemende kwaliteit van zoekmachines worden directories steeds minder belangrijk. Om die reden staan ook eenmalige betalingen voor “for ever entries” op de tocht.
  • Vooral voor kleinere bedrijven, freelancers en zelfstandigen zonder grondige marktkennis is het vaak moeilijk om de juiste webdirectories te vinden.

Zijn Paid Submission’s nuttig?

Een Paid Submission is nog steeds nuttig in de juiste web directory. Dit geldt met name voor bedrijven die actief zijn in zeer gespecialiseerde sectoren en/of grote sommen geld zouden moeten uitgeven om de concurrentie op het gebied van zoekmachine-optimalisatie het hoofd te bieden. Aangezien Google en Co. echter steeds betere resultaten opleveren, is het niet raadzaam om langetermijncontracten of een abonnement af te sluiten. In plaats daarvan moet de waarde van de desbetreffende investering met regelmatige tussenpozen (om de één à twee jaar) opnieuw worden geëvalueerd. Hierdoor blijft ook de flexibiliteit behouden om verschillende directories te testen.

Verdere links:

https://unternehmer.de/lexikon/paid-submission


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud