Skip to main content

Quota

Betekenis:

De beperking van de opslagruimte op virtuele en fysieke opslagmedia wordt in de informatietechnologie (IT) aangeduid met de term quota of schijvenquotum. De term is van Latijnse oorsprong en vertaald in het Duits betekent het zoiets als “delen”. Systemen op basis van Unix en Linux, die bedoeld zijn voor gebruik in gedistribueerde omgevingen, zijn direct op kernelniveau voorzien van een mechanisme dat de beschikbare opslagruimte verdeelt onder verschillende gebruikersgroepen of individuele gebruikers. Sinds Windows 2000 beschikken de besturingssystemen van Microsoft over overeenkomstige hulpmiddelen voor het beheer van schijfquota.

Op het gebied van webhosting

verwijzen quota naar de verdeling van beschikbare schijfruimte onder een groot aantal verschillende gebruikers. Dit is vooral het geval bij de toewijzing van webruimte en opslagruimte voor e-mail. Als de toegewezen opslagruimte door de gebruiker wordt overschreden, spreekt men van overschrijding van het quotum.

Overzicht van de verschillende soorten contingenten

Systeembeheerders hebben twee quotatypes tot hun beschikking om te voorkomen dat het toegewezen opslagquotum wordt overschreden, namelijk:
 • Harde quota’s
 • : Dit zijn vaste opslaglimieten die gebruikers niet kunnen overschrijden. Als de limiet is bereikt, kan de gebruiker niet meer opslagruimte gebruiken. Gebruikers die meer opslagruimte nodig hebben, kunnen contact opnemen met hun systeembeheerder om de toegewezen opslagruimte te vergroten. Zij kunnen ook minder belangrijke gegevens wissen om ruimte vrij te maken.

 • Soft Quotas
 • : Wanneer soft quota’s worden overschreden, krijgt de gebruiker een waarschuwing. Als ze een bepaalde limiet overschrijden, zal het systeem de gebruiker classificeren als “Over Quotum”. Afhankelijk van hoe het systeem is ingesteld, kan ook de systeembeheerder op de hoogte worden gebracht. Gewoonlijk krijgt de gebruiker de optie om de opslagruimte te blijven gebruiken tot de harde quotalimiet is bereikt.
  Verder kunnen quota ook worden gedifferentieerd door de manier waarop systeembeheerders de opslaglimiet definiëren. Dit houdt in dat de beschikbare opslagruimte wordt verdeeld in meetbare grootten, zoals gegevensblokken of inodes.

 • Blokquota
 • : Elke gebruiker van het systeem krijgt een bepaald aantal gegevensblokken van de beschikbare opslagruimte toegewezen.

 • Innode

quota: Hier is de beperking het aantal bestanden en mappen dat door een gebruiker kan worden aangemaakt op de aan hem toegewezen opslagruimte.

Quota en webhosting

Gebruikers die webruimte willen huren, worden op het gebied van webhosting vaak geconfronteerd met de term quota, namelijk in de vorm van webruimte- en mailruimtequota.

 • Webruimtequota
 • : In het kader van zogenaamde “shared hosting” worden websites van meerdere gebruikers op een gemeenschappelijke server opgeslagen. Concreet betekent dit dat de opslagruimte van de fysieke server over alle gebruikers wordt verdeeld. Om elke gebruiker de opslagruimte te geven die hij heeft gehuurd, wordt gebruik gemaakt van webruimtequota. Dit zorgt ervoor dat de gehuurde webruimte te allen tijde beschikbaar is.

 • Mailspacequota

: In de context van een e-mailsysteem krijgen gebruikers een bepaalde hoeveelheid opslagruimte toegewezen voor het archiveren van e-mails en bijlagen. Deze limiet wordt een “mailspace quota” genoemd. In de meeste gevallen worden de e-mailaccounts van meerdere gebruikers op een gedeelde mailserver opgeslagen. Mailspace quota zorgen ervoor dat gebruikers de hun toegewezen opslagruimte niet overschrijden.

Conclusie

Quota’s zijn een uiterst nuttig mechanisme op het gebied van de informatietechnologie

om opslagruimte beschikbaar te stellen aan verschillende gebruikers of groepen gebruikers en ervoor te zorgen dat de toegewezen opslagquota niet worden overschreden.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud