Skip to main content

Query Strings

Als gebruikersinvoer en andere informatie van een website naar een server moet worden overgebracht, kan dit op verschillende manieren gebeuren.

Een mogelijkheid is de zogenaamde Query Strings.

Wat zijn Query Strings?

Een querystring is een opeenvolging van parameter-waardeparen die door een webbrowser of andere toepassing aan een URL worden toegevoegd.

Info.

Een query string wordt altijd van de rest van de URL gescheiden door een vraagteken (?). De string bevat ten minste één zogenaamd sleutel-waardepaar (parameter-waardepaar).

Indien meerdere waardeparen worden toegevoegd, worden de afzonderlijke paren weer van elkaar gescheiden door de ampersand (&). De toewijzing van een waarde aan een parameter geschiedt door een ingevoegd gelijkheidsteken (=). Bijvoorbeeld, een URL met een toegevoegde querystring ziet er als volgt uit

www.meine-webseite.de?produkt=sneaker&farbe=blau&groesse=44

Voorbeelden van gebruik voor Query Strings

Oorspronkelijk werd Query Strings gebruikt om de input van de gebruiker in de vorm van een website naar de server te zenden, zodat de gegevens bijvoorbeeld in een databank konden worden ingevoerd. In dit geval wordt een afzonderlijk parameter-waarde paar aan de URL toegevoegd voor elk individueel formulierveld. Indien het formulier velden bevat die niet door de gebruiker kunnen worden gezien en gewijzigd, worden deze velden toch in de querystring ingevoegd en verzonden.

Query Strings kan ook worden gebruikt om de bewegingen van bezoekers op een webpagina te volgen. Zodra de gebruiker de webpagina laadt, wordt een unieke string aan de URL voor die sessie toegevoegd en aan elke subpagina doorgegeven wanneer de bezoeker op een link klikt. Op die manier kan de beweging van de gebruiker over de verschillende pagina’s van een domein worden gevolgd en geëvalueerd.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Verdere links:

  • https://www.onlinesolutionsgroup.de/blog/glossar/q/query-strings/

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud