Skip to main content

Quota

Betekenis:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

De beperking van de opslagruimte op virtuele en fysieke opslagmedia wordt op het gebied van de informatietechnologie (IT) aangeduid met de term Quota of schijfQuota. De term is van Latijnse oorsprong en vertaald in het Duits betekent het zoiets als “delen”. Systemen op basis van Unix en Linux, die bedoeld zijn voor gebruik in gedistribueerde omgevingen, zijn direct op kernelniveau voorzien van een mechanisme dat de beschikbare opslagruimte verdeelt onder verschillende gebruikersgroepen of individuele gebruikers. Sinds Windows 2000 hebben de besturingssystemen van Microsoft overeenkomstige hulpmiddelen voor schijfQuota beheer.

Op het gebied van webhosting verwijst Quotas naar de verdeling van de beschikbare opslagruimte onder een groot aantal verschillende gebruikers. Dit is met name het geval bij de toewijzing van Webspace en opslagruimte voor e-mail. Als de toegewezen opslagruimte door de gebruiker wordt overschreden, spreekt men van overschrijding van Quota.

Overzicht van de verschillende Quotatypes

Systeembeheerders hebben twee types Quotatot hun beschikking om te voorkomen dat de toegewezen opslagquota worden overschreden, namelijk:
  • Hard Quotas
  • : Dit zijn vaste opslaglimieten die gebruikers niet kunnen overschrijden. Als de limiet is bereikt, kan de gebruiker geen opslagruimte meer gebruiken. Gebruikers die meer opslagruimte nodig hebben, kunnen contact opnemen met de verantwoordelijke systeembeheerder om de toegewezen opslagruimte te vergroten. Zij kunnen ook minder belangrijke gegevens wissen om opslagruimte vrij te maken.

  • Zacht Quotas: Als de zachte Quotas worden overschreden, krijgt de gebruiker een waarschuwing. Als hij een bepaalde limiet heeft overschreden, classificeert het systeem de gebruiker als “Over Quota”. Afhankelijk van hoe het systeem is ingesteld, kan ook de systeembeheerder op de hoogte worden gebracht. In de regel krijgt de gebruiker de mogelijkheid om de opslagruimte te blijven gebruiken tot de limiet van de harde schijf Quota.
    Bovendien kunnen Quotas ook worden gedifferentieerd naargelang van hoe systeembeheerders de opslagruimtelimiet definiëren. Daartoe wordt de beschikbare opslagruimte verdeeld in meetbare grootheden, zoals gegevensblokken of Inodes.
  • Blok-Quotas
  • : Elke gebruiker van het systeem krijgt een bepaald aantal gegevensblokken van de beschikbare opslagruimte toegewezen.

  • Innode-Quota

s: Hier is de beperking het aantal bestanden en mappen dat door een gebruiker kan worden aangemaakt op de hem toegewezen opslagruimte.

Quota s en webhosting

Gebruikers die Webspace willen huren, worden vaak geconfronteerd met de term Quota op het gebied van webhosting, namelijk in de vorm van Webspace- en mailspace-Quotas.

  • Webspace -Quotas: In het kader van zogenaamde “shared hosting” worden websites van meerdere gebruikers op een gemeenschappelijke server opgeslagen. Concreet betekent dit dat de opslagruimte van de fysieke server over alle gebruikers wordt verdeeld. Om ervoor te zorgen dat de door elke gebruiker gehuurde opslagruimte beschikbaar kan worden gemaakt, worden Webspace-Quotas gebruikt. Dit zorgt ervoor dat de gehuurde Webspace te allen tijde beschikbaar is.
  • Mailspace-Quotas: In het kader van een e-mailsysteem krijgen de gebruikers een bepaalde hoeveelheid opslagruimte toegewezen voor het archiveren van e-mails en bijlagen. Deze limiet wordt “mailspace-Quota” genoemd. In de meeste gevallen worden de e-mailaccounts van verschillende gebruikers op een gemeenschappelijke mailserver opgeslagen. Mailspace-Quotas zorgt ervoor dat gebruikers de hun toegewezen opslagruimte niet overschrijden.

Conclusie

Quota s zijn een uiterst nuttig mechanisme op het gebied van de informatietechnologie om opslagruimte ter beschikking te stellen van verschillende gebruikers of groepen gebruikers en om ervoor te zorgen dat de toegewezen opslagquota niet worden overschreden.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud