Skip to main content

Rootserver

Een root server is een speciaal type dedicated server die bijzonder hoge prestaties belooft. In tegenstelling tot virtuele servers heeft de klant de volledige fysieke server voor zichzelf en heeft hij dus rechtstreeks toegang tot alle functionaliteiten. Een dergelijke server hoeft niet te worden gedeeld met andere gebruikers. In de meeste gevallen bevindt de hoofdcomputer zich nog steeds in het datacentrum van de hostingprovider, die alle technische problemen regelt en technische bijstand verleent aan de klant. Maar in principe is alleen de gebruiker verantwoordelijk voor de server.

Voor- en nadelen van root servers

Zoals we in de paragraaf hierboven al hebben vermeld, hoeft de gebruiker een root-computer

niet te delen met andere gebruikers en heeft hij toegang tot volledige prestaties. Dankzij deze serverconfiguratie zijn er een aantal uiteenlopende toepassingsmogelijkheden die niet mogelijk zouden zijn binnen het kader van een gedeeld hostingaanbod. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om bijzonder prestatievretende webtoepassingen en webdiensten op root servers te draaien. Deze omvatten:

  • Online winkels met veel verkeer
  • Krachtige webapplicaties met grote aantallen bezoekers
  • Audio- en videostreaming
  • Servers voor online multiplayerspellen

Een bijzonder groot voordeel is de hoge stabiliteit en betrouwbaarheid in tijden van hoge prestatiepieken, d.w.z. wanneer een bijzonder groot aantal gebruikers toegang heeft tot de webaanwezigheid. Bovendien bieden root-servers meestal de mogelijkheid om de server te configureren volgens persoonlijke eisen en behoeften. Root-gebruikers kunnen dus allerlei toepassingen en extensies installeren en de server naar eigen wens aanpassen. Flexibiliteit en vrijheid zijn van het grootste belang bij root servers.
Hoewel dit type server talrijke voordelen biedt, heeft het ook enkele nadelen. Het grootste nadeel is waarschijnlijk de relatief hoge kostprijs van het huren van een root server, die verschillende malen hoger kan liggen in vergelijking met traditionele hosting plannen.

Hoge kosten en technische knowhow

Terwijl bij zogenaamde “managed servers” de provider zorg draagt voor de zorg en het onderhoud van het gehele systeem, moeten gebruikers bij een root server zelf zorg dragen voor alle aspecten van configuratie en onderhoud. Updates, beveiligingspatches, configuratie, reboots, enz. zijn meestal de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hoewel een server met root-toegang aan de ene kant een hoge mate van flexibiliteit en talrijke opties met zich meebrengt, heeft het ook zijn keerzijde. Beveiligingspatches moeten zo snel mogelijk door uzelf worden geïnstalleerd om eventuele beveiligingsrisico’s te verhelpen. Configuratiekwesties en andere soortgelijke problemen moeten ook worden aangepakt. Om dit met succes te beheersen, is een zeer goede technische kennis vereist.

Toepassingsgebieden van de Rootserver

De volgende toepassingsgebieden zijn voorbestemd voor het gebruik van een root-server:

  • Online winkels met veel verkeer en een grote productvoorraad. Op het gebied van e-commerce is het over het algemeen raadzaam te zorgen voor de best mogelijke prestaties en beveiliging. Gebruikers die een onlinewinkel exploiteren, gebruiken bij voorkeur een rootserver.
  • Webpresentaties met een grote hoeveelheid gegevens: Webmasters die veel gegevens op hun website beschikbaar stellen om te downloaden, moeten ook een root-computer gebruiken.
  • Websites van grote gemeenschappen: Forums en soortgelijke gemeenschapswebsites met een groot aantal gebruikers moeten omwille van de prestaties ook op een rootserver worden beheerd.

Conclusie

Root servers zijn krachtige servers

die gebruikers een hoge mate van flexibiliteit en prestaties bieden.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud