Skip to main content

RUM Snelheidsindex

De term“RUM Speed Index” wordt gebruikt om de snelheid aan te geven waarmee een web-aanwezigheid in de webbrowser van de gebruiker wordt geladen. De afkorting “RUM” verwijst naar de Engelse term “Real User Monitoring”, die vertaald in het Duits zoiets betekent als het monitoren van echte gebruikers. Hierachter zit een methode voor de nauwkeurige analyse en meting van de laadtijden van een website, die gebaseerd is op de resourcetimings van de browser.

Algemene informatie

is een dienst die, op passieve wijze, rechtstreeks via de webbrowser van de gebruiker prestatiegegevens van de bezochte webaanwezigheid vaststelt. Als onderdeel van het proces worden diverse gegevens verzameld, zoals:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]

  • de plaats van de bezoeker
  • het gebruikte apparaat om toegang te krijgen tot de website
  • het gebruikte besturingssysteem
  • het exacte browsertype
[/su_list]

De prestatiegegevens worden bepaald via de resource timing interface van de browser.

Nadat de webpagina volledig is geladen, kunnen gegevens worden afgelezen over de laadtijden van elke bron die binnen het bereik van de opgeroepen webpagina valt. De RUM snelheidsindex geeft de volgende informatie:

[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • De exacte duur tot de eerste byte van de webpagina is geladen.
  • de totale laadtijd van de pagina
  • de exacte duur van het tot stand brengen van de verbinding en alle omleidingen
  • de tijd die verstreken is tussen verzenden en ontvangen
[/su_list]

Wat is de betekenis van de RUM Speed Index voor het duurzame succes van een aanwezigheid op het web?

Vanuit het oogpunt van SEO verdienen webpagina’s met korte laadtijden duidelijk de voorkeur. Als een website snel laadt en zonder vertraging aan de bezoeker wordt gepresenteerd, zal de website regelmatig worden bezocht en gebruikt. Als een website er echter lang over doet om volledig te laden, kan dit uiterst negatieve gevolgen hebben.

Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bezoekers ongeduldig worden en controleren of ze de juiste URL hebben ingetypt of, in het ergste geval, zelfs het laden van de pagina staken. Hierdoor kunnen websites zeer snel bezoekers verliezen.

Online winkels

Het is vooral slecht voor onlinewinkels, omdat potentiële klanten de gewenste producten of diensten dan gewoon bij een andere aanbieder kopen.

Een ander negatief gevolg van te lange laadtijden is de inoperabiliteit van de bezochte website. Terwijl alle visuele elementen van de website, zoals foto’s, video’s of bedieningselementen, al zijn geladen, is er echter geen interactie met de pagina mogelijk. Dit leidt er meestal ook toe dat de website minder snel wordt gebruikt, wat in veel gevallen een negatief effect heeft op de bezoekersaantallen.

Conclusie

Aan de hand van de door de RUM Speed Index

verstrekte informatie kan worden nagegaan of er optimalisaties aan de betrokken website moeten worden aangebracht. Om de laadtijd te verkorten, is het raadzaam de omvang van elke bron die als onderdeel van de website wordt geladen, zorgvuldig te controleren. Het verkleinen van audio-, video- en afbeeldingsbestanden door ze te converteren naar een ander formaat kan de laadtijd van de website aanzienlijk verbeteren. Ook het verwijderen van achtergrondbeelden kan het laadproces versnellen.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud