Skip to main content

Run-of-Network (RON)

De term Run-of-Network (RON) verwijst naar een specifieke procedure die voornamelijk wordt gebruikt bij online-marketingcampagnes. Als onderdeel van het run-of-network wordt een marketingcampagne tegelijkertijd geboekt bij een aanbieder van onlinereclame op een groot aantal websites die deze aanbieder beheert. Deze methode wordt gekenmerkt door een bijzonder hoge dekkingsgraad en is bovendien zeer kostenbesparend. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat als gevolg van de ongerichte aard van dergelijke reclamecampagnes vaak strooiverliezen kunnen optreden.

Algemene informatie

Run-of-Network (RON) is een speciale boekingsvorm voor

advertentieruimte en reclamemedia. Alle marketingmaatregelen worden in het gehele netwerk van de betrokken provider geplaatst. Run-of-Network is dus het tegenovergestelde van de Run-of-Site-methode, waarbij de distributie van reclamemedia op één enkele website is gericht. De RON-methode wordt bijvoorbeeld met name gebruikt voor campagnes waarbij een bijzonder groot belang wordt gehecht aan een zo groot mogelijk bereik. In dit verband spelen de specifieke doelgroepen en dus het rechtstreeks aanspreken van de doelgroep geen rol van betekenis.

Toepassingsgebieden en gebruiksscenario’s

Op het gebied van online marketing

zijn advertentieruimten meestal eigendom van grote advertentienetwerken die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de output van de geboekte online reclame. Dergelijke reclamenetwerken zijn gigantisch aanwezig op het World Wide Web en zijn op vele internetsites te vinden. Adverteerders die gebruik maken van de diensten van een run-of-network (RON), kiezen er tegelijkertijd ook voor dat hun advertenties worden weergegeven op een groot aantal websites die door de desbetreffende provider worden beheerd. Hoewel deze methode het doelpubliek niet rechtstreeks aanspreekt, zorgt het grote aantal advertenties dat wordt weergegeven voor een zeer groot bereik.

Deze minder precieze, maar verreikende afspiegeling van onlinereclame is bijvoorbeeld geschikt voor de volgende scenario’s:
[su_list icon=”icon: hand-o-right” icon_color=”#187bc0″ indent=”-5″]
  • lanceringen van nieuwe producten en diensten
  • om een merk bekend te maken
  • Als hulp bij een reeds lopende reclamecampagne
[/su_list]

Evenzo is Run-of-Network (RON) geschikt voor het promoten van diensten en producten met een groot of niet-specifiek doelpubliek. Bovendien wordt de RON-methode altijd gebruikt wanneer het om branding gaat. Run-of-network (RON) wordt hier beschouwd als een doeltreffende en goedkope aanvulling op traditionele display-reclame.
Een ander populair toepassingsgebied in de context van online marketing zijn de zogenaamde “reminders“. Ter begeleiding en ondersteuning van lopende campagnes, zoals TV- of radiocampagnes, is de RON-methode geschikt als geheugensteuntje. Een ander toepassingsscenario kan worden gevonden in de context van donatiecampagnes. RON-reclamemaatregelen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt na natuurrampen om een groot bereik te bereiken en een dienovereenkomstig grote doelgroep op te roepen tot donatie.

Vooruitzichten en risico’s

Het grootste voordeel van Run-of-Network (RON) komt waarschijnlijk tot uiting in de kosteneffectieve verwezenlijking van grote reclamecampagnes. De RON-methode overtuigt met aanzienlijk lagere kosten dan het gebruik van afzonderlijke reclamekanalen of websites. De playout van online advertenties wordt snel en uiterst efficiënt gerealiseerd, aangezien advertentieservers geen rekening hoeven te houden met speciale criteria. Deze betrekkelijk eenvoudige uitvoering is tevens het grootste risico van de methode. Met run-of-network is het namelijk niet mogelijk het doelpubliek rechtstreeks aan te spreken met betrekking tot specifieke producten en diensten. De RON-methode is in de eerste plaats kwantitatief van aard en houdt daarom het risico van grote strooiverliezen in.

Conclusie

Run-of-Network is een methode die bij online marketingcampagnes wordt gebruikt om een zo groot mogelijk bereik

te realiseren.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud