Skip to main content

RIPE

Wat is RIPE?

RIPE is de afkorting van “Réseaux IP Européens”. Het is de naam van een werkgroep die is opgericht om het Internet te coördineren. De werkgroep is gevestigd in Amsterdam. De belangengroep is ontstaan uit de samenwerking van de exploitanten van computernetwerken met Internet Protocol (IP).

Hetdoel was een uniforme regelgeving voor een IP-netwerk in heel Europa tot stand te brengen. De oprichtingsvergadering vond plaats op 22 mei 1989. Op dat moment namen 14 mensen deel. De inhoud van de vergadering ging over de netwerkkoppeling met 64 kbit/s.

Info.

De werkgroep, die nu meer dan 400 deelnemers telt, blijft regelmatig bijeenkomen. De 79e bijeenkomst vond plaats in oktober 2019 in Rotterdam.

RIPE was bijzonder doeltreffend van 1990 tot 1992, toen “Réseaux IP Européens” deel uitmaakte van “Réseaux Associés pour la Recherche Européenne” (RARE).

Welk effect had de samenwerking?

Het consortium wordt beschouwd als de oorsprong van het huidige Regional Internet Registry (RIR). RIR bestaat uit vijf organisaties zonder winstoogmerk.

Deze omvatten:

  • RIPE NCC
  • AfriNIC
  • APNIC
  • ARIN
  • LACNIC

RIR’s zijn verantwoordelijk voor de toewijzing van IP-adressen en AS-nummers aan lokale internetregisters (Local Internet Registries – LIR’s) in hun regio. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de werking en de ontwikkeling van de Whois-databank.

RIR’s beheren ook de DNS K-root server. Zij zijn verantwoordelijk voor de delegatie van omgekeerde DNS-domeinen en de coördinatie van de ENUM-toewijzing. RIPE beïnvloedt de werkzaamheden van het RIR in een adviserende hoedanigheid.

Verdere links:


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud