Skip to main content

Ruby op Rails

Wat betekent Ruby on Rails?

Ruby on Rails (ROS) is een zogenaamd “framework” dat voortbouwt op de uiterst populaire programmeertaal Ruby. Met Rails kun je dynamische websites realiseren die toegang hebben tot dynamische databases en in veel gevallen sneller en eenvoudiger worden geprogrammeerd dan met andere vergelijkbare programmeertalen, zoals PHP of Python.

Geschiedenis van de ontwikkeling

De programmeertaal Ruby, waarop het Rails framework is gebaseerd, werd door de Japanse computerwetenschapper Yukihiro Matsumoto ontworpen als een uiterst leesbare “mensentaal”. Het grote voordeel van deze oriëntatie is dat Ruby broncode bijna als normale tekst kan worden gelezen. Het Rails framework, dat in 2004 door de Deense ontwikkelaar David Heinemeier Hansson voor het eerst werd ontwikkeld en aan het grote publiek werd voorgesteld, is precies op deze aanpak gebaseerd. Hansson haalde RoR uit de projectmanagementtool “Basecamp”. Zo hoefde hij niet een groot deel van de broncode voor het framework te herschrijven, maar kon hij de basisprincipes van het tool nemen en integreren in Rails. De filosofie van Ruby moet in het kader tot uiting komen door middel van drie basisbegrippen, namelijk

 • Don’t repeat yourself (DRY): Bij RoR hoeft informatie maar één keer in het databasesysteem te worden opgeslagen. Een nieuwe kopie, zoals bij veel andere programmeertalen gebruikelijk is, is dus niet nodig.
 • Conventie boven configuratie: Het Rails framework gaat uit van verstandige standaardwaarden, zodat een aanpassing van de configuratie in veel gevallen niet nodig is.
 • Projecten? Bij het aanmaken van RoR projecten wordt niet alleen een configuratiebestand aangemaakt, maar ook de hele structuur voor de projectmappen.
YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Componenten

De RoR runtime omgeving is een gesloten systeem gebaseerd op verschillende scripts, bibliotheken en de Ruby interpreter. Elke met RoR ontwikkelde webapplicatie bestaat uit een directory tree, die op zijn beurt is opgebouwd uit configuraties, views, controllers en databasemodel. De architectuur van een Ruby on Rails webapplicatie bestaat uit de volgende componenten:

 • Controller: Dit is een Ruby bestand dat wordt uitgevoerd wanneer een URL verzoek wordt gedaan. Als een functiepagina, zoals de accountinstellingen, op een website wordt opgeroepen, wordt door een parameter in de URL automatisch een zoekopdracht in de database gestart.
 • Model: Dit is een databaseschema dat wordt gebruikt om gegevens aan elkaar te relateren.
 • Beeld: Het beeld wordt gebruikt om gegevens te verwerken en weer te geven als een HTML-document.

Voor- en nadelen in een oogopslag

Pro
 • Het ontwikkelingsproces is vaak veel sneller en gemakkelijker met Ruby on Rails dan met vergelijkbare programmeertalen.
 • RoR code wordt gekenmerkt door een zeer goede leesbaarheid en rekent af met overbodige syntax om het ontwikkelingsproces te vereenvoudigen.
 • Ontwikkeling met RoR is kosteneffectief.
Contra
 • Niet alle hosting providers ondersteunen Rails.
 • NodeJS en PHP hebben een bredere verspreiding.
 • RoR applicaties zijn niet zo performant als Java of .NET applicaties.

Conclusie van het OM Optimiser team

Rails is een framework dat in de eerste plaats is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van webontwikkelaars die veel waarde hechten aan eenvoudige programmering en gemakkelijk te lezen code.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud