Skip to main content

Ruby

Ruby is een objectgeoriënteerde programmeertaal die in 1995 voor het grote publiek beschikbaar werd gesteld en sindsdien op veel verschillende gebieden is gebruikt. Sinds 2012 is de norm die de programmeertaal precies specificeert, verenigd in de ISO/IEC 30170-norm.

Hoe is Ruby tot stand gekomen?

Ruby (programmeertaal) werd in 1995 voor het eerst in een beta-versie ter beschikking gesteld van het grote publiek en werd grotendeels bedacht en ontwikkeld door de Japanse computerwetenschapper Yukihiro Matsumoto. Met de naam Ruby wilde Yukihiro benadrukken dat de programmeertaal een echt juweeltje was.

Gezien de algemene aanvaarding van de programmeertaal, was de keuze van de naam vrij geslaagd. Het doel van Yukihiro Matsumoto was een nieuwe computertaal te ontwerpen die de beste kenmerken en elementen van populaire programmeertalen combineerde. De programmeertalen Ada, Smalltalk, Eiffel en Lisp werden als model beschouwd. Andere doelen die Yukihiro nastreefde met Ruby waren een sterkere objectoriëntatie dan Python en tegelijkertijd performanter en flexibeler te zijn dan Perl.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Wat zijn de voor- en nadelen van Ruby?

De programmeertaal is bijzonder populair bij ontwikkelaars, voornamelijk vanwege de eenvoudige opzet. De computertaal biedt een aantal verschillende voordelen, zoals:

Pro
  Contra
   Unix</xx> systemen, Linux distributies, evenals op alle huidige Windows en macOS platforms|<xx>Ruby</xx> code moet in principe gemakkelijk leesbaar zijn voor elke ontwikkelaar die al bekend is met een moderne programmeertaal|door het framework (<a href=”https://www.om-optimiser.com/de/lexikon/ruby-on-rails/”><xx>Ruby</xx> on Rails</a>), kan de programmeertaal ook worden gebruikt op het gebied van webontwikkeling. ” contra=”Het grootste nadeel van <xx>Ruby</xx> is dat de uitvoering relatief traag is in vergelijking met talen als C++ of <xx>Java</xx>. Aangezien de broncode tijdens runtime wordt geïnterpreteerd, zijn <xx>Ruby</xx> programma’s over het algemeen trager dan gecompileerde toepassingen. Bovendien kan de broncode door iedereen worden ingezien, wat geen probleem is in de open-sourcegemeenschap, maar minder aanvaardbaar is voor de meeste commerciële toepassingen.”>

   FAQs

   Waarom is Ruby zo populair?

   Wat kan er ontwikkeld worden met Ruby?

   Zijn er ook alternatieve implementaties?

   Conclusie

   Ruby is een uiterst flexibele en veelzijdige programmeertaal. Het is objectgeoriënteerd, maar biedt ondersteuning voor andere programmeerparadigma’s, zoals procedureel en functioneel programmeren. Dankzij talrijke frameworks en alternatieve implementaties hebben ontwikkelaars een veel breder werkterrein, reden waarom Ruby in dit verband vaak wordt vergeleken met de programmeertaal C++.

   Heeft u nog vragen?

   Neem contact met ons op


   Verdere inhoud