Skip to main content

RUM Speed Index

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>De term “RUM Speed Index” wordt gebruikt om de snelheid aan te geven waarmee een opgevraagde webaanwezigheid in de webbrowser van de gebruiker wordt geladen. De afkorting “RUM” verwijst naar de Engelse term “Real User Monitoring”, die in het Duits vertaald kan worden als monitoring van echte gebruikers. Dit is een methode voor de nauwkeurige analyse en meting van de laadtijden van een website, die gebaseerd is op de resourcetimings van de browser.

Algemene informatie

is een dienst die op passieve wijze rechtstreeks via de webbrowser van de gebruiker prestatiegegevens van de bezochte webaanwezigheid vaststelt. In het kader van de procedure worden diverse gegevens verzameld, zoals:

  • de plaats van de bezoeker
  • het gebruikte apparaat om toegang te krijgen tot de website
  • het gebruikte besturingssysteem
  • het exacte browsertype

De prestatiegegevens worden bepaald via de resource timing interface van de browser.

Nadat de webpagina volledig is geladen, kunnen de gegevens over de laadtijden van elke afzonderlijke bron in de opgeroepen webpagina worden uitgelezen. De RUM Speed Index geeft de volgende informatie:

  • de precieze duur tot de eerste Byte van de webpagina is geladen.
  • de totale laadtijd van de pagina
  • de exacte duur van het tot stand brengen van de verbinding en alle omleidingen
  • de tijd die verstreken is tussen verzenden en ontvangen

Hoe belangrijk is RUM Speed Index voor het duurzame succes van een website?

Vanuit het oogpunt van SEO verdienen websites met korte laadtijden duidelijk de voorkeur. Als een website snel laadt en zonder vertraging aan de bezoeker wordt gepresenteerd, zal de website regelmatig worden bezocht en gebruikt. Als een website er echter lang over doet om volledig te laden, kan dit uiterst negatieve gevolgen hebben.

Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat bezoekers ongeduldig worden en gaan controleren of zij de juiste URL hebben ingetypt of, in het ergste geval, zelfs de pagina-oproep afbreken. Als gevolg daarvan kunnen websites zeer snel bezoekers verliezen.

Online Shops

Het is vooral slecht voor onlineShop’s, omdat potentiële klanten de gewenste producten of diensten dan gewoon bij een andere aanbieder kopen.

Een ander negatief gevolg van te lange laadtijden is de inoperabiliteit van de bezochte website. Terwijl alle visuele elementen van de website, zoals foto’s, video’s of bedieningselementen, al zijn geladen, is er geen interactie met de pagina mogelijk. In de regel leidt dit er ook toe dat de website minder snel wordt gebruikt, wat in veel gevallen een negatief effect heeft op de bezoekersaantallen.

Conclusie

De door RUM Speed Index verstrekte informatie geeft aan of de website in kwestie moet worden geoptimaliseerd. Om de laadtijd te verkorten, is het raadzaam de grootte van elke afzonderlijke bron die binnen de website wordt geladen zorgvuldig te controleren. Het verkleinen van de grootte van audio-, video- en afbeeldingsbestanden door ze naar een ander formaat te converteren kan de laadtijd van de website aanzienlijk verbeteren. Ook het verwijderen van achtergrondbeelden kan het laadproces versnellen.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud