Skip to main content

Run-of-Network (RON)

De term Run-of-Network (RON) verwijst naar een specifieke procedure die voornamelijk wordt gebruikt bij online marketingcampagnes. In het kader van Run-of-Network wordt een marketingcampagne tegelijkertijd geboekt bij een aanbieder van onlinereclame op een groot aantal websites die deze aanbieder beheert. Deze methode wordt gekenmerkt door een bijzonder hoog bereik en is bovendien zeer kostenbesparend. Er moet echter rekening mee worden gehouden dat als gevolg van de ongerichte aard van dergelijke reclamecampagnes vaak strooiverliezen kunnen optreden.

Algemene informatie

Run-of-Network (RON) is een speciaal boekingsformulier voor advertentieruimte en reclamemedia. Alle marketingmaatregelen worden in het gehele netwerk van de betrokken provider geplaatst. Run-of-Network is dus het tegenovergestelde van de run-of-site methode, waarbij de distributie van reclamemiddelen op één enkele website wordt geconcentreerd. De RON-methode wordt bijvoorbeeld met name gebruikt voor campagnes waarbij een zo groot mogelijk bereik bijzonder belangrijk is. In dit verband spelen de specifieke doelgroepen en dus ook het rechtstreeks aanspreken van de doelgroep geen rol van betekenis.

Toepassingsgebieden en gebruiksscenario’s

Op het gebied van online marketing zijn advertentieruimten meestal eigendom van grote advertentienetwerken die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de output van de geboekte online reclame. Dergelijke reclamenetwerken zijn gigantisch aanwezig op het World Wide Web en zijn op vele internetsites te vinden. Adverteerders die gebruik maken van de diensten van een Run-of-Network (RON) kiezen er tegelijkertijd ook voor dat hun advertenties worden weergegeven op een groot aantal websites die worden beheerd door de desbetreffende provider. Hoewel het met deze methode niet mogelijk is het doelpubliek rechtstreeks aan te spreken, zorgt de numeriek hoge mate van bekendheid voor een zeer groot bereik.
Deze minder precieze, maar verreikende afspiegeling van onlinereclame is bijvoorbeeld geschikt voor de volgende scenario’s:
  • lanceringen van nieuwe producten en diensten
  • om een merk bekend te maken
  • Als hulp bij een reeds lopende reclamecampagne

Evenzo is Run-of-Network (RON) geschikt om reclame te maken voor diensten en producten die een grote of niet-specifieke doelgroep hebben. Bovendien wordt de RON-methode altijd gebruikt voor branding. Hier wordt Run-of-Network (RON) gezien als een effectieve en goedkope aanvulling op traditionele display advertising.
Een ander populair toepassingsgebied bij online marketing zijn de zogenaamde “reminders“. Ter begeleiding en ondersteuning van lopende campagnes, zoals tv- of radiocampagnes, is de RON-methode geschikt als geheugensteuntje. Een ander gebruiksscenario is in de context van fondsenwervingscampagnes. RON reclamemaatregelen kunnen bijvoorbeeld na natuurrampen worden gebruikt om een groot bereik te bereiken en een dienovereenkomstig grote doelgroep op te roepen om te doneren.

Vooruitzichten en risico’s

Waarschijnlijk komt het grootste voordeel van Run-of-Network (RON) tot uiting in de kosteneffectieve uitvoering van grote reclamecampagnes. De RON-methode overtuigt met aanzienlijk lagere kosten dan het gebruik van afzonderlijke reclamekanalen of websites. De playout van online advertenties wordt snel en uiterst efficiënt gerealiseerd, aangezien advertentieservers geen rekening hoeven te houden met speciale criteria. Deze betrekkelijk eenvoudige uitvoering is tevens het grootste risico van de methode. Dit komt omdat het niet mogelijk is om de doelgroep rechtstreeks aan te spreken met betrekking tot specifieke producten en diensten met Run-of-Network . De -methode wordt in de eerste plaats gebruikt om de doelgroep te bereiken. De RON methode is hoofdzakelijk kwantitatief van aard en houdt derhalve het risico van grote strooiverliezen in.

Conclusie

Run-of-Network is een methode die bij online marketingcampagnes wordt gebruikt om een zo groot mogelijk bereik te realiseren.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud