Skip to main content

Scrollmap

Hoe beter webmasters begrijpen hoe bezoekers zich op hun website gedragen, welke gebieden zij bekijken en welke zij links laten liggen, hoe beter een website kan worden geoptimaliseerd voor gebruikers. Een instrument voor het analyseren van bezoekersgedrag is de zogenaamde Scrollmap.

Wat is Scrollmap?

Een Scrollmap is een analyse-instrument dat inzicht geeft in het gedrag van bezoekers op een website. De verzamelde informatie kan worden gebruikt om na te gaan op welke delen van een website bezoekers meer tijd besteden aan het bekijken ervan of er weinig aandacht aan besteden.

Voor de analyse zijn onder andere gegevens over de

  • Verplaatsing van de muisaanwijzer
  • Verplaatsing van de schuifbalk
  • Klikken op hyperlinks

worden verzameld en geëvalueerd.

Het resultaat van de analyse wordt weergegeven door middel van verschillende gekleurde markers. In het algemeen worden lange en vaak bekeken gebieden gemarkeerd met felle kleuren van wit tot rood.

Gebieden die nauwelijks of helemaal niet door bezoekers zijn bekeken, worden gemarkeerd met donkere kleuren tot zwart. In tegenstelling tot een heat map strekken de markeringen zich altijd uit over de gehele breedte van de website.

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube’s privacy policy.
Learn more

Load video

Het belang van Scrollmap voor online marketing

Een Scrollmap wordt in online marketing gebruikt om de prestaties van een website te verbeteren. Met dit instrument krijgen marketeers belangrijke informatie over de optimale lengte van een webpagina, waar belangrijke informatie optimaal moet worden geplaatst en welke inhoud prioriteit moet krijgen.


Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op


Verdere inhoud